NGỮ PHÁP TIẾNG ĐỨC A1

Ngữ pháp tiếng Đức : Động từ

Ngữ pháp tiếng Đức : Động từ 1. Ngữ pháp tiếng Đức : Động từ Trong khi học ngữ pháp tiếng Đức động từ, bạn…

Ngữ pháp tiếng Đức

Ngữ pháp tiếng Đức Ngữ pháp tiếng Đức Ngữ pháp cho chúng ta thấy các quy tắc của một ngôn ngữ. Ngữ pháp tiến…

Các thì trong tiếng Đức

Các thì trong tiếng Đức Tiếng Đức có sáu thì: hiện tại (Präsens), hiện tại hoàn thành (Perfekt), quá khứ đơn…

Giới từ là gì?

Giới từ là gì? Tất nhiên, giới từ được coi là một công cụ quan trọng trong mọi ngôn ngữ để diễn đạt nhiều…

Giới từ trong tiếng Đức

Giới từ trong tiếng Đức ALLE PRÄPOSITIONEN – GIỚI TỪ Giới từ (Präposition) là gì? Chúng ta hãy phân tí…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào