Tính đến năm 2020, sinh viên quốc tế cần 10.236 € để học tập tại Đức

Tính đến năm 2020, sinh viên quốc tế sẽ cần 10.236 € để học tập tại Đức
Tính đến năm 2020, sinh viên quốc tế sẽ cần 10.236 € để học tập tại Đức

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2020, tất cả sinh viên quốc tế muốn học tập tại Đức phải gửi ít nhất 10.236 euro vào tài khoản phong tỏa để lấy visa sinh viên, báo cáo của Studying-in-Germany.org. 

Khi nộp đơn tại một trường đại học Đức và cũng xin giấy phép cư trú. Tất cả sinh viên quốc tế phải chứng minh có nguồn tài chính phù hợp để trang trải chi phí học tập tại Đức ít nhất một năm. Có nhiều cách người ta có thể cung cấp bằng chứng về tình hình tài chính của họ tại thời điểm nộp đơn. Nhưng tài khoản phong tỏa là lựa chọn phổ biến nhất cho sinh viên quốc tế. 

Cho đến thời điểm hiện tại. Sinh viên quốc tế đã được yêu cầu gửi một số tiền € 8,640 vào tài khoản phong tỏa của họ. Để được nhận vào trường đại học và đơn xin thị thực sinh viên. 


Nhưng, điều này sắp thay đổi khi Chính phủ tuyên bố rằng số tiền tối thiểu người ta sẽ phải gửi vào một tài khoản bị chặn sẽ tăng lên 10.236 € kể từ tháng 1 năm 2020 . Thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 và áp dụng cho tất cả các đơn xin thị thực du học sau ngày này.

Đồng thời, điều này có nghĩa là số tiền mà một sinh viên được phép rút mỗi tháng sẽ tăng từ € 720 lên € 853 bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 . Thông báo tiếp tục nhắc lại rằng một thông báo chặn không cho phép người thụ hưởng tài khoản bị chặn rút tiền, mà chỉ được sử dụng để chứng minh một người có đủ tiền cần thiết để xử lý. Nó cũng chỉ ra rằng một tài khoản bị chặn không thể bị đóng mà không có sự chấp thuận của chủ tài khoản bị chặn. 

Tài khoản phong tỏa (Sperrkonto) là một loại tài khoản ngân hàng duy nhất được thiết kế cho sinh viên quốc tế để có thể cung cấp bằng chứng đáng tin cậy mà họ có quỹ tài chính cần thiết để học tập và sinh sống tại Đức. Nó có thể được mở trước khi một người đến Đức nhưng chỉ có thể truy cập được sau khi sinh viên đăng ký tại cơ quan cư trú địa phương ở Đức. 

Số tiền sinh viên được yêu cầu gửi vào tài khoản phong tỏa và rút tiền mỗi tháng được quy định từ chính phủ Đức và được xác định thông qua một ước tính thông thường về chi phí sinh viên nước ngoài sống ở Đức. 

Tìm hiểu thêm về cách mở tài khoản bị chặn của Đức cho sinh viên quốc tế .

Theo: Studying-in-Germany.org

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn