Nâng mức trợ cấp hỗ trợ đào tạo (BAföG) từ ngày 01/09/2019

Nâng mức trợ cấp hỗ trợ đào tạo (BAföG) từ ngày 01/09/2019
Nâng mức trợ cấp hỗ trợ đào tạo (BAföG) từ ngày 01/09/2019

Nâng mức trợ cấp hỗ trợ đào tạo


Quốc hội Đức và Hội đồng Liên bang Đức đã đồng ý nâng mức trợ cấp hỗ trợ đào tạo (BAföG), văn bản liên quan đã được công bố trong Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên bang Đức. 

Kể từ ngày 01/09/2019 để chứng minh khả năng tài chính trong quá trình xin cấp thị thực, chẳng hạn xin cấp thị thực đi du học, người xin cấp thị thực phải nộp bằng chứng có 853 Euro mỗi tháng.
Mở tài khoản phong tỏa ( chứng minh tài chính du học đức ) ở Đức cho sinh viên trước khi nhập cảnh
  • Với tài khoản phong tỏa, bạn có thể chứng minh đủ tiền trong quy trình xin visa. 
  • Bạn có thể chọn nơi bạn muốn thiết lập tài khoản bị chặn của mình. 
Xem Thêm >>> Những câu hỏi thường gặp khi xin Visa du học Đức

Điều quan trọng là các điều kiện sau được đáp ứng:

Tài khoản phong tỏa phải chứa đủ số dư tín dụng để trang trải chi phí phát sinh trong suốt thời gian lưu trú theo kế hoạch ở Đức, trừ khi bằng chứng tài chính bổ sung được nộp trong thủ tục visa. Có một số bộ quy tắc nhất định dựa trên các câu cho sinh viên Đức.Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, yêu cầu quy tắc hàng năm giả định, phải được trả vào tài khoản bị chặn khi xin visa, tăng lên 10.236 euro. Số tiền tăng thêm áp dụng cho tất cả các đơn xin thị thực được nộp từ ngày 1 tháng 9 năm 2019. 

Tài khoản chỉ có thể cho phép khấu trừ một số tiền nhất định mỗi tháng (đối với sinh viên hiện là 720, từ ngày 1 tháng 9 năm 853 euro). 

Việc giải thể tài khoản bị chặn chỉ có thể được sự đồng ý của người thụ hưởng bị chặn. Người thụ hưởng của sự phong tỏa là cơ quan ngoại giao ở nước ngoài hoặc sau khi nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của người nước ngoài. Do đó, một lưu ý chặn chỉ đảm bảo rằng luôn có đủ phương tiện để đảm bảo sinh kế có sẵn. Anh ta không cho phép Người thụ hưởng Khối truy cập vào tài khoản bị chặn.

Ở nhiều quốc gia, có những nhà cung cấp (ngân hàng) cung cấp tài khoản phong tỏa. Ngoài ra, có những ngân hàng ở Đức cung cấp tài khoản phong tỏa đặc biệt cho sinh viên và sinh viên đi học ngôn ngữ ở các tổ chức đào tạo ngôn ngữ có trụ sở tại Đức.

Theo: vietnam.diplo.de 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn