Tính từ trong Tiếng Đức

Tính từ trong Tiếng Đức
Tính từ trong Tiếng Đức

Tóm tắt tính từ trong tiếng Đức

Có thể bạn đã bắt đầu học các danh từ tiếng Đức… và sau đó là một số động từ… . Và bây giờ bạn đã sẵn sàng giải quyết các tính từ trong tiếng Đức để có thể mô tả những danh từ mà bạn biết!

Như trong tiếng Anh, các tính từ trong tiếng Đức có thể đứng một mình: '
The man is tall '. Hoặc họ đến ngay trước danh từ mà họ đang mô tả: 'I have a black cat.

Cũng giống như trong tiếng Anh. Tính từ trong tiếng Đức có 3 mức độ so sánh: so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh nhất. Và, tất nhiên, có những từ tương đương trong tiếng Đức cho các tính từ sở hữu my, your, his, her, its, our and their.

Nhưng đó là nơi những điểm chung kết thúc.

Tiếng Đức có tất cả các khái niệm tính từ giống như tiếng Anh. Vâng… nhưng cách sử dụng tính từ rất khác nhau. Chủ yếu là do phần cuối của tính từ nhỏ phức tạp. Mà bạn thường phải sử dụng như một phần của hệ thống trường hợp tiếng Đức tổng quát.

Nhiều sinh viên nhận thấy phần cuối của tính từ (và cách chúng thường ảnh hưởng đến việc sử dụng tính từ) là khía cạnh khó nhất của tiếng Đức để thành thạo. Nhưng đó có thể là vì chúng được dạy một cách khó khăn!

Rất may, có một cách thông minh hơn để học tính từ Tiếng Đức. Sẵn sàng, sẵn sàng, chúng ta bắt đầu!

Kết thúc tính từ tiếng Đức


Rất dễ dàng để tạo ra những câu như ' 
The man is tall '.

Đó là cùng một mẫu cơ bản của (Danh từ) + (Tính từ). Chúng tôi có thể cung cấp các tính từ khác nhau (ở dạng cơ sở, mức độ tích cực, vị ngữ không có đuôi tính từ ).

Der Mann ist groß (cao). Der Mann ist reich (giàu có). Der Mann ist dünn (gầy).

Nhưng khi tính từ đứng trước danh từ, chúng ta phải đặt một trong 5 đuôi tính từ có thể có : -m, -n, -r, -e, -s. Và hầu hết những người học tiếng Đức đều cảm thấy khó khăn này lúc đầu.

Der große Mann heißt Tom. (Người đàn ông cao tên là Tom). Ich kenne einen reichen Mann. (Tôi biết một người đàn ông giàu có). Ich gebe dem dünnen Mann là zu essen. (Tôi cho người đàn ông gầy một cái gì đó để ăn).

Vấn đề là, bạn phải chọn đúng đuôi tính từ phản ánh đúng giống. Và trường hợp của danh từ sau VÀ đúng dòng với 1 trong 4 mẫu kết thúc tính từ.

Nghe có vẻ hơi dữ dội phải không?

Tin tốt là bạn có thể học kết thúc tính từ thông minh hơn, không khó hơn. Và tôi có thể dạy bạn làm thế nào!

Tính từ sở hữu trong tiếng Đức

Tính từ sở hữu là những từ quan trọng, phổ biến của tôi, của bạn, của anh ấy, cô ấy, của nó, của chúng tôi và của họ. Nếu bạn đếm xem bạn sử dụng những từ này bằng tiếng Anh bao nhiêu lần trong ngày, tôi đoán bạn sẽ rất ấn tượng.

Vì vậy, đủ để nói, đây là những từ tiếng Đức quan trọng cần biết. Bạn sẽ nhận được rất nhiều điều từ chúng. 

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng các tính từ sở hữu luôn có đuôi tính từ - điều cấm kỵ của hầu hết sinh viên Đức!

Một trong nhiều vấn đề với cách người học tiếng Đức thường học các tính từ sở hữu là họ đang học chúng bằng tên sai , điều này làm xáo trộn các sự kiện về thời điểm và cách các 'tính từ' sở hữu của người Đức sử dụng đuôi tính từ nào.

Tôi có thể dạy bạn thực sự là gì, tại sao tính từ sở hữu lại quan trọng và làm thế nào để biết chính xác (và dễ dàng!) Bạn cần kết thúc tính từ nào trên chúng khi nào!

Dạng so sánh và so sánh nhất

Khi làm việc với tính từ, đôi khi bạn không chỉ muốn nói rằng cái gì đó nhanh hay chậm mà bạn muốn nói rằng nó nhanh hơn hoặc chậm hơn hoặc thậm chí là nhanh nhất hoặc chậm nhất, phải không?

Chà, đó là những dạng tính từ so sánh và so sánh nhất (hoặc độ ) và… hãy đợi nó… thực sự là một chủ đề ngữ pháp được cho là dễ hơn một chút trong tiếng Đức so với tiếng Anh! Bây giờ, điều đó không xảy ra hàng ngày!

Chắc chắn, bạn vẫn phải đối mặt với việc học các dạng mới (+ er cho so sánh và + st- cho so sánh nhất) và bạn thường xuyên phải cắm chúng vào Hệ thống trường hợp. Với các kết thúc tính từ… Nhưng bạn có thể xử lý điều đó! Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn