Thời gian học tiếng Đức bao lâu?

Thời gian học tiếng Đức bao lâu?
Thời gian học tiếng Đức bao lâu?

Thời gian học tiếng Đức bao lâu?

  • Có 6 cấp độ khóa học cho khóa học tiếng Đức
  • Mỗi chương trình học 4-8 tuần cấp độ
  • Từ người mới bắt đầu tuyệt đối đến nâng cao
  • Các giáo viên quyết định liệu một sinh viên có thể tiến tới cấp độ tiếp theo.
  • Kiểm tra hàng tuần
  • Có thể thay đổi cấp độ trong suốt khóa học sau khi nói chuyện với quản lý khóa học và trường học

Các khung châu Âu thường gặp của Reference tạo điều kiện để thúc đẩy đa ngôn ngữ ở châu Âu. Trên cơ sở khung tham chiếu này, các mức ràng buộc cho tiếng Đức đã được phát triển như sau.

1. Khung tham chiếu Châu Âu

Cấp Khóa Học Tiếng Đức Cấp Độ Nhỏ Nội Dung Thời Lượng Thi
A1 A1 Bạn sẽ học cách hỏi về thông tin đơn giản bằng lời nói và bằng văn bản và mô tả các quy trình . Bạn sẽ mở rộng kiến ​​thức về ngữ pháp và từ vựng cơ bản . 80 bài học / 4 tuần Chứng chỉ ÖSD A1
Chứng chỉ Goethe A1
Chứng chỉ TELC A1
A2 A2.1
A2.2
Bạn học cách giao tiếp phù hợp trong các tình huống quen thuộc hàng ngày và đọc và hiểu các văn bản đơn giản. 80 bài / 4 tuần
80 bài / 4 tuần
Chứng chỉ ÖSD A2
Chứng chỉ Goethe A2
Chứng chỉ TELC A2
B1 B1.1
B1.2
Bạn sẽ đào sâu và ôn lại ngữ pháp cấp độ cơ bản và học cách trò chuyện về các chủ đề thú vị . 80 bài / 4 tuần
80 bài / 4 tuần
Chứng chỉ ÖSD B1
Chứng chỉ Goethe B1
Chứng chỉ TELC B1
B2 B2 Bạn đã có được những kiến thức cơ bản về tiếng Đức . Bạn sẽ thực hành đọc, viết và thảo luận bằng miệng về các chủ đề khó trong một môi trường phức tạp. 160 bài học / 8 tuần Chứng chỉ ÖSD B2
Chứng chỉ Goethe B2
Chứng chỉ TELC B2
C1 C1 Bạn sẽ học cách thể hiện bản thân một cách rõ ràng bằng miệng và bằng văn bản về nhiều chủ đề khác nhau và hiểu rõ hầu hết tất cả các văn bản . 160 bài học / 8 tuần Chứng chỉ ÖSD C1
Chứng chỉ Goethe C1
Chứng chỉ TELC C1
C2 C2 Bạn làm việc về các chủ đề văn học, chính trị xã hội, văn hóa và khoa học. Chứng chỉ ÖSD C2
Chứng chỉ Goethe C2
Chứng chỉ TELC C2

2. Vị trí

Sau bài kiểm tra trình độ bằng văn bản và phỏng vấn xếp lớp bằng miệng, bạn sẽ được chỉ định vào cấp độ khóa học phù hợp.

Phần viết kéo dài khoảng 60 phút và kiểm tra ngữ pháp, đọc hiểu và viết độc lập. Nó được đính kèm với các tài liệu đặt phòng của bạn hoặc có thể được hoàn thành trực tuyến. Vui lòng gửi cho chúng tôi bài kiểm tra qua fax, e-mail hoặc bưu điện không muộn hơn thứ Ba trước khi bắt đầu khóa học, nếu không, các bài học có thể không bắt đầu cho bạn cho đến thứ Ba.

3. Học Tiếng Đức A1

Khóa học tiếng Đức A1 dành cho những người có ít kiến ​​thức trước đây. Bạn sẽ học cách hỏi về thông tin đơn giản bằng lời nói và bằng văn bản và mô tả các quy trình . Bạn sẽ mở rộng kiến ​​thức về ngữ pháp và từ vựng cơ bản.

Thông tin khóa học tiếng Đức A1

Những bài học Khóa học tiêu chuẩn: 20 buổi học + 5 buổi học văn hóa và chương trình giải trí mỗi tuần.
Khóa học chuyên sâu: 30 buổi học + 5 buổi học văn hóa và chương trình giải trí mỗi tuần.
Thời lượng khóa học trung bình: 4 tuần
Thời lượng khóa học: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Yêu cầu về ngữ pháp: Học sinh có ít kiến ​​thức về tiếng Đức, chẳng hạn như khả năng giới thiệu bản thân và nói về các tình huống đơn giản hàng ngày.
Nội dung khóa học: Bạn học cách hỏi về thông tin đơn giản bằng lời nói và bằng văn bản và mô tả các quy trình. Bạn xây dựng kiến ​​thức của mình về ngữ pháp và từ vựng cơ bản.
Các ý định ngôn ngữ sau đây được huấn luyện, cùng với những thứ khác: hỏi đường, mô tả cách thức, yêu cầu và cung cấp thông tin, nói về căn hộ và hộ gia đình, xác định mô tả về người và tính cách, hình dạng, kích thước và màu sắc của mọi thứ, yêu cầu và đưa ra đánh giá cá nhân, thế giới nghề nghiệp, Khiếu nại về hàng hóa bị hỏng.
Chứng chỉ: Chứng chỉ ÖSD A1
Chứng chỉ Goethe A1
Chứng chỉ TELC A1

4. Học Tiếng Đức A2

Khóa học tiếng Đức A2 dành cho những người đã có kiến ​​thức về tiếng Đức trước đó. Bạn học cách giao tiếp phù hợp trong các tình huống quen thuộc hàng ngày và đọc và hiểu các văn bản đơn giản.

Thông tin khóa học tiếng Đức A2

Những bài học: Khóa học tiêu chuẩn: 20 buổi học + 5 buổi học văn hóa và chương trình giải trí mỗi tuần.
Khóa học chuyên sâu: 30 buổi học + 5 buổi học văn hóa và chương trình giải trí mỗi tuần.
Thời lượng khóa học trung bình: 4 đến 8 tuần.
Bắt đầu khóa học: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Yêu cầu: Khóa học tiếng Đức A1, 4 tuần hoặc có kiến ​​thức cơ bản tốt về tiếng Đức: khả năng nói về các tình huống hàng ngày, hỏi đường và cung cấp các mô tả đơn giản.
Yêu cầu về ngữ pháp: Imperfekt, Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Adjektivdeklination, einfache Nebensätze, einfache Präpositionen.
Nội dung khóa học: Học sinh học cách giao tiếp phù hợp trong các tình huống quen thuộc hàng ngày và đọc và hiểu các văn bản đơn giản. Trọng tâm chính là: Du lịch và nghỉ mát, cuộc sống ở nước ngoài, thiên nhiên và môi trường, gia đình, thế hệ, dân số, cuộc sống, khái niệm về quê hương, tin tức, chính trị, phát thanh.
Chứng chỉ: Chứng chỉ ÖSD A1
Chứng chỉ Goethe A1
Chứng chỉ TELC A1

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn