Công nhận bằng cấp y tế tại Đức

Công nhận bằng cấp y tế tại Đức
Công nhận bằng cấp y tế tại Đức

NGHỀ NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN

Trình độ chuyên môn nào được yêu cầu cho các ngành nghề khác nhau ở Đức?. Làm thế nào các ngành chuyên nghiệp khác nhau được công nhận?. Và các đặc điểm cần phải chú ý cho nghề tham khảo tiếng Đức của tôi là gì?. Chúng tôi cung cấp thông tin cơ bản về hồ sơ chuyên môn trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau ở Đức, để bạn có thể có được ý tưởng chính xác hơn về các yêu cầu cần thiết cho việc thực hiện nghề nghiệp và các điều kiện để được công nhận.

CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE: NGÀNH NGHỀ Y TẾ

" Nghề y tế " có nghĩa là tất cả các ngành nghề phải làm với chăm sóc sức khỏe của mọi người. Có nhiều hoạt động và nhiệm vụ chuyên môn . Chúng được quy định ở một cấp độ pháp lý khác nhau và cung cấp các yêu cầu khác nhau để tiếp cận với nghề nghiệp và cho thủ tục công nhận .

Đối với các ngành nghề chăm sóc sức khỏe, có một nhu cầu đáng kể cho các nhân viên chuyên môn có trình độ và năng động. Nhưng có những yêu cầu đặc biệt về đào tạo và kiến ​​thức. Liên quan đến cái gọi là nghề y, các yêu cầu về đào tạo và tiếp cận với nghề được quy định một cách dứt khoát trên toàn nước Đức.

LÀ CÔNG NHẬN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CẦN THIẾT?

Đối với ngành nghề y tế là bắt buộc công nhận . Những ngành nghề này chỉ có thể được thực hiện bởi những người có giấy phép đặc biệt, tức là trình độ chuyên môn . Mối quan tâm này, ví dụ, trình độ chuyên môn , ủy quyền để thực hành nghề hoặc cho phép gắn tên của nghề nghiệp . Để có được trình độ chuyên môn, bắt buộc phải chứng nhận bằng cấp duy nhất trên toàn nước Đức và cũng phải vượt qua kỳ thi sau đào tạo hoặc được công nhận là bằng cấp chuyên môn nước ngoài. Khi một số yêu cầu bổ sung đã được xác minh, bạn được danh hiệu tương ứng và thực hiện nghề nghiệp. Những ngành nghề này thường là ngành nghề được quy định bởi pháp luật liên bang.

Trong số các ngành nghề y tế mùa thu học tập, ví dụ, những bác sĩ, dược sĩ hoặc bác sĩ thú y. Ở Đức, các nghiên cứu đại học là bắt buộc để thực hiện các ngành nghề này. Các ngành nghề y tế-sức khỏe khác có thể được học ở Đức tại các trường chuyên nghiệp, ví dụ như các ngành vật lý trị liệu, nữ hộ sinh, y tá.

TÍNH ĐẶC HIỆU: NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG VÀ THẺ CHUYÊN NGHIỆP CHÂU ÂU

Đối với một số ngành nghề y tế các trình độ chuyên môn ở nước ngoài được công nhận tự động trên ứng dụng.

Đối với một số ngành nghề, thủ tục cho thẻ chuyên nghiệp châu Âu (EPC) có thể được bắt đầu từ nước ngoài . Các thẻ chuyên nghiệp châu Âu là một hệ thống bổ sung cho yêu cầu công nhận . Có một thẻ chuyên nghiệp châu Âu cho các ngành nghề y tế và sức khỏe cụ thể 

NGHỀ NGHIỆP THƯƠNG MẠI, HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ VÀ HỖ TRỢ

Trong lĩnh vực y tế cũng có những ngành nghề liên quan đến hoạt động tổ chức và hỗ trợ của nhân viên y tế trong quá trình điều trị. Những ngành nghề này tập trung vào một hoạt động thương mại chứ không phải tự điều trị cho bệnh nhân. Đây chủ yếu là các ngành nghề theo quy trình đào tạo cụ thể của hệ thống kép, nhưng cũng là các ngành nghề theo nghĩa vụ cập nhật chuyên nghiệp và giáo dục trường chuyên nghiệp. Chúng được quản lý bởi Liên bang, các quốc gia liên bang và phòng.

Những ngành nghề này bao gồm trợ lý y tế, trợ lý gây mê hoặc nhân viên thương mại dược phẩm.

Ngoài ra còn có các ngành nghề giúp đỡ và hỗ trợ trong việc chăm sóc người bệnh hoặc người già. Đây là những ngành nghề như, ví dụ, nhân viên chăm sóc người già, trợ lý y tế hoặc trợ lý điều dưỡng.
Là công nhận trình độ chuyên môn cần thiết?

Những ngành nghề này thường là những ngành nghề không được kiểm soát . Trong những ngành nghề này, sự công nhận là hữu ích và mang lại nhiều lợi thế. Tuy nhiên, không cần thiết phải thực hiện nghề.

Các tên của nghề nghiệp có thể được bảo vệ . Trong một số ngành nghề, điều này được quy định khác nhau ở các quốc gia liên bang riêng lẻ. Bạn phải có quyền sử dụng tiêu đề. Ngay cả các hoạt động cá nhân chỉ có thể được ủy quyền nếu nó được phép gắn tên của nghề nghiệp . Trong trường hợp này, sự công nhận là cần thiết .

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn