Tìm kiếm thêm lao động cho nghề điều dưỡng

Tìm kiếm thêm lao động cho nghề điều dưỡng
Tìm kiếm thêm lao động cho nghề điều dưỡng

Tìm kiếm thêm lao động cho ngành điều dưỡng

Thêm mười phần trăm học việc trong ngành điều dưỡng - đó là mục tiêu của Bộ trưởng Bộ Gia đình Liên bang Giffey, Bộ trưởng Y tế Spahn và Bộ trưởng Lao động Heil. Tại Berlin, giờ họ đã bắt đầu "đào tạo chăm sóc nhiều hơn". Từ năm 2020, chương trình đào tạo điều dưỡng mới, hiện đại sẽ bắt đầu.

"Chúng tôi có năm tiếp theo cuối cùng một nền giáo dục điều dưỡng mới với chi phí hỗ trợ đào tạo và học", Bộ trưởng Liên bang về Gia đình Xã Franziska Giffey nói. Cùng với các đồng nghiệp của họ Bộ Trưởng Jens Spahn và Hubertus Heil đã đưa ra "chiến dịch đào tạo chăm sóc" cho 2019-2023.

111 biện pháp cụ thể đã được phát triển bởi 40 đối tác của Điều dưỡng Hành động Phối hợp cho đến nay để cải thiện giáo dục và đào tạo. Ví dụ, để ngăn chặn bỏ học, Cơ quan Việc làm Liên bang cung cấp dịch vụ hỗ trợ của họ. Các nhóm tư vấn sẽ thông báo về giáo dục điều dưỡng mới trong các trường học, Giffey tuyên bố.

Chăm sóc ngành tương lai

Điều dưỡng là một ngành của tương lai và là một trong những ngành việc làm lớn nhất: Hiện tại, hơn hai triệu lao động chăm sóc cho 3,3 triệu người cần chăm sóc. Trong tương lai, số lượng người cần được chăm sóc sẽ tăng trưởng đáng kể: Vì vậy, người ta cho rằng vào năm 2030 khoảng bốn triệu người sẽ cần được chăm sóc, thậm chí vào năm 2050 hơn năm triệu.

Hiện tại có 100 vị trí tuyển dụng. 38.000 vị trí tuyển dụng được đăng ký duy nhất với Cơ quan Việc làm Liên bang. Mặc dù những con số đào tạo đã tăng trong ba năm trở lại đây, nhưng nó phải được nhấn mạnh Bộ trưởng Y tế Spahn. Cha mẹ là con cái của họ có thể đề nghị một huấn luyện trong điều dưỡng với một lương tâm trong sáng, bởi vì họ biết rằng các điều kiện làm việc rất tốt. Chúng tôi đang làm việc trong "Chăm sóc phối hợp hành động". Vào mùa hè, các cầu thủ muốn kết quả cụ thể có mặt.

Người giúp việc điều dưỡng nên là người có tay nghề cao

Bộ trưởng Lao động Liên bang Heil tuyên bố rằng 5.000 nơi đào tạo thêm sẽ được cung cấp để biến Pfegehelfern thành những công nhân lành nghề.

Spahn cho biết, 13.000 việc làm thêm trong chăm sóc người già đang được tài trợ với chương trình chăm sóc ngay lập tức , nhiều nơi chăm sóc nuôi dưỡng hơn trong các bệnh viện, theo Spahn. Để lấp đầy các vị trí này là khó khăn. Vì vậy, cũng trở lại chuyên nghiệp được chào đón. Đối với điều này, người sử dụng lao động cũng có thể sử dụng Đạo luật cơ hội đủ điều kiện , được áp dụng từ đầu năm : Những người miễn nhân viên làm việc để được đào tạo thêm có thể nhận được trợ cấp lương.

Nguồn bài viết : bundesregierung
Theo: Thanh Hằng

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn