Chính phủ Liên bang đang làm gì cho các Y tá và người già ?

Chính phủ Liên bang đang làm gì cho các Y tá và người già ?
Chính phủ Liên bang đang làm gì cho các Y tá và người già ?

Trong một xã hội lão hóa, chăm sóc tốt và đáng tin cậy có tầm quan trọng trung tâm. Với các luật tăng cường chăm sóc, lợi ích cho những người cần chăm sóc đã được mở rộng đáng kể. Trong cơ quan lập pháp này, Chính phủ Liên bang đặc biệt coi trọng việc cải thiện các điều kiện cho những người quan tâm. Tổng quan.

Vị trí bắt đầu - và các mục tiêu của Chính phủ Liên bang

Đức là một trong những quốc gia có độ tuổi trung bình cao nhất trên toàn thế giới. Với tuổi thọ dân số ngày càng tăng, số người cần chăm sóc cũng tăng lên - và cùng với đó là nhu cầu về nhân viên điều dưỡng.

Cần có những y tá được giáo dục tốt và được trả lương đúng mức - trong chăm sóc lão khoa cũng như trong điều dưỡng. Do đó, chính phủ liên bang muốn cải thiện tình hình làm việc và trả lương cho các y tá. Một nền giáo dục cải cách sẽ làm cho nghề nghiệp trở nên hấp dẫn hơn một lần nữa. Đồng thời, Chính phủ Liên bang hỗ trợ chăm sóc người thân.

Trong nhiệm kỳ quốc hội vừa qua, mục tiêu của Chính phủ Liên bang là cải thiện tình hình cho những người cần chăm sóc. Chẳng hạn, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, một khái niệm chăm sóc mới đã được giới thiệu. Điều này đảm bảo rằng lợi ích chăm sóc điều dưỡng tập trung vào nhu cầu hỗ trợ thực tế. Cải cách đã tăng đáng kể số lượng người thụ hưởng.

Nói chung, ba luật điều dưỡng đã được thông qua trong nhiệm kỳ quốc hội vừa qua. Kết quả: nhiều lợi ích hơn cho những người cần chăm sóc , cứu trợ và bảo mật hơn cho những người chăm sóc và tư vấn tốt hơn về các dịch vụ chăm sóc.

Chúng tôi đã đạt được điều đó cho đến nay


... Để biết thêm nhân viên:

Một chương trình khẩn cấp đã đảm bảo rằng 13.000 việc làm mới trong điều dưỡng lão khoa có thể được tài trợ một cách không khoa học. Trong các bệnh viện, thậm chí mọi nhà nuôi dưỡng mới đều được tài trợ.

" Điều dưỡng hành động phối hợp " đã đồng ý các biện pháp cụ thể để cải thiện đáng kể các điều kiện làm việc và đào tạo cho người chăm sóc. Trong Hành động phối hợp cho điều dưỡng, Chính phủ Liên bang làm việc cùng với tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực chăm sóc, chẳng hạn như Länder và thành phố, hiệp hội dạy nghề và đào tạo, các bên liên quan và sử dụng lao động. Các mục tiêu và biện pháp sau đây đã được thống nhất:

  • Sự gia tăng số lượng đào tạo,
  • Lương cao hơn cho người chăm sóc,
  • Nhân sự dựa trên nhu cầu trong các cơ sở chăm sóc và bệnh viện,
  • Đồng nghiệp có trình độ cao hơn từ nước ngoài,
  • Tăng cường sức khỏe hơn, cứu trợ nhiều hơn thông qua số hóa và có trách nhiệm hơn đối với các y tá.
Công tác giáo dục chung chung điều dưỡng mới làm nghề điều dưỡng hiện đại hơn và hấp dẫn. Để làm cho quyết định cho một giáo dục điều dưỡng dễ dàng hơn, học phí trong chăm sóc người cao tuổi đã được bãi bỏ và trợ cấp đào tạo được giới thiệu. Việc đào tạo mới sẽ bắt đầu vào năm 2020. Chỉ trong thời gian trước khi bắt đầu công tác giáo dục, cải lương, chính phủ liên bang có một phạm vi cả nước chủ động đào tạo bắt đầu.

Chính phủ Liên bang cải thiện việc trả lương cho y tá: " Luật về tiền lương tốt hơn trong điều dưỡng " tạo ra các điều kiện về thuế quan trên toàn quốc - và mức thù lao khác nhau, tùy thuộc vào việc sử dụng y tá phụ trợ hay đã đăng ký đang có.

Một ngân sách chăm sóc mới được giới thiệu sẽ giúp có thể trả thù lao cho nhân viên điều dưỡng từ bệnh viện này sang bệnh viện khác từ năm 2020 trở đi. Điều này sẽ chấm dứt tiết kiệm với chi phí điều dưỡng, nhân viên với y tá có thể tốt hơn trong các bệnh viện.

Các quan liêu cắt là để làm cho nó dễ dàng hơn để thu hút các chuyên gia nước ngoài. Đối với ứng viên nước ngoài, các điều kiện đào tạo tại Đức đã được cải thiện. Một thỏa thuận đã được ký kết với Kosovo cho việc tuyển dụng công nhân lành nghề. Một sự hợp tác cũng đã được thỏa thuận với Mexico và Philippines.

Các chuyên gia Đức cho ngành y tế và chăm sóc (DEFA) hỗ trợ các bệnh viện và nhà dưỡng lão vào tháng trong quá trình áp dụng cho các chuyên gia nước ngoài. Trên trang web , cơ quan đảm bảo rằng các tài liệu ứng dụng của các y tá được tuyển dụng là đầy đủ và chính xác. Ở Đức, cô chăm sóc sự công nhận chuyên nghiệp, giấy phép làm việc và các ứng dụng cho thị thực. Thủ tục hành chính vì thế được tăng tốc đáng kể. Nhân viên điều dưỡng từ nước ngoài, ban đầu từ Philippines, sẽ có thể làm việc ở Đức trong vòng sáu tháng.

... cho người thân:

Trong tương lai, trẻ em trưởng thành sẽ chỉ được yêu cầu trả tiền hỗ trợ nuôi con cho cha mẹ phụ thuộc nếu thu nhập hàng năm của họ vượt quá 100.000 €. Chính phủ liên bang đã quan tâm đến vấn đề này với Đạo luật Cứu trợ Gia đình .

Nếu người chăm sóc muốn để có một phục hồi chức năng y tế nội trú để hoàn thành, họ có thể phục vụ cùng lúc ở cả cùng một cơ sở và các thành viên gia đình phụ thuộc của họ trong tương lai.
Và chúng ta sẽ làm điều đó tiếp theo

Các " phối hợp chăm sóc hành động " có một số lượng lớn các liên kết mục tiêu và biện pháp cụ thể thoả thuận trong năm nhóm làm việc. Bộ Y tế Liên bang, một chi nhánh của "Chăm sóc phối hợp hành động" được thành lập. Nhiệm vụ của bạn là để xem xét liệu các thỏa thuận của "Chăm sóc phối hợp hành động" sẽ được thực hiện về quản lý nguồn nhân lực, sức khỏe và an toàn lao động, chăm sóc sức sáng tạo phương pháp tiếp cận và cho số hóa. Một báo cáo được xuất bản lần đầu trong 2020

Kết quả của đào tạo điều dưỡng cũng sẽ được đánh giá bằng cách theo dõi và trình bày cho công chúng. Bởi vì các đối tác đã cam kết trong "chăm sóc hành động phối hợp", số lượng học viên trong ngành điều dưỡng tăng lên: Đến năm 2023, số lượng học viên tăng 10%. Số lượng các cơ sở đào tạo cũng dự kiến ​​sẽ tăng.

Nguồn : bundesregierung & bmas

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn