Lương tốt hơn cho nghề Điều Dưỡng tại Đức

Lương tốt hơn cho nghề Điều Dưỡng tại Đức
Lương tốt hơn cho nghề Điều Dưỡng tại Đức

Thỏa thuận lương khu vực hoặc lương tối thiểu: Nó chắc chắn sẽ dẫn đến việc trả lương cao hơn cho các y tá. Đạo luật về mức lương tốt hơn trong chăm sóc có hiệu lực vào ngày 29 tháng 11 năm 2019.

Bộ trưởng Lao động Liên bang Hubertus Heil cho biết: "Chúng tôi đang tăng cường các điều kiện tiên quyết để thanh toán theo thuế quan - và số tiền này là khác nhau, tùy thuộc vào việc các y tá phụ trợ hoặc đã đăng ký được sử dụng". Bây giờ các đối tác xã hội được yêu cầu sử dụng các khả năng của pháp luật.

Nghề chăm sóc nên trở nên hấp dẫn hơn

Điều dưỡng bị thiếu ở khắp mọi nơi. Các công việc mở, được tài trợ đầy đủ là đủ ở đó, nhưng chúng khó lấp đầy. Cho đến nay, các y tá được trả lương rất khác nhau và thường quá thấp. Trong việc chăm sóc người già, cả người giúp việc và chuyên gia đều kiếm được ít tiền hơn đáng kể so với điều dưỡng.

Sự hấp dẫn của một nghề được đo không chỉ, mà còn trên thanh toán. Do đó, Chính phủ Liên bang muốn cải thiện không chỉ điều kiện làm việc, mà cả tiền lương của các y tá - đặc biệt là trong chăm sóc người cao tuổi. Để kết thúc này, những người chơi trong ngành đã cam kết " chăm sóc hành động phối hợp " (KAP).

Luật pháp hiện cung cấp hai cách để có được mức lương cao hơn.

Thỏa thuận tập thể khu vực cho toàn ngành

Các đối tác thương lượng tập thể ký kết thỏa thuận tập thể trên toàn khu vực, Bộ Lao động Liên bang mở rộng cho tất cả người sử dụng lao động và nhân viên trong lĩnh vực chăm sóc trên cơ sở Đạo luật Lao động được đăng. Điều này có nghĩa là thương lượng tiền lương thương lượng tập thể cho toàn ngành.

Luật pháp bảo vệ quyền tự quyết của nhà thờ: Trước khi ký kết thỏa thuận tập thể, phải nghe các ủy ban điều dưỡng của nhà thờ. Ngoài ra, ít nhất hai ủy ban của các cộng đồng tôn giáo đại diện phải đồng ý để các đối tác thương lượng tập thể có thể yêu cầu gia hạn thỏa thuận tập thể.

Heil nói: "Bây giờ, các công đoàn và người sử dụng lao động phải đàm phán và cùng quyết định xem họ có muốn tạo ra một thỏa thuận thương lượng tập thể ràng buộc chung hay tiếp tục trên con đường lương tối thiểu hay không".

Tăng giới hạn thanh toán thấp hơn

Như một lựa chọn thứ hai, luật quy định mức lương cao hơn để tăng mức lương chung trong điều dưỡng.

Một ủy ban chăm sóc dựa trên cơ sở tương đương vĩnh viễn trong tương lai sẽ phát triển các đề xuất về mức lương tối thiểu khác nhau cho nhân viên cứu trợ và chuyên gia.

Những mức lương tối thiểu này sau đó có thể được Bộ Lao động Liên bang quy định là ràng buộc chung cho toàn bộ ngành công nghiệp. Ở Đông và Tây Đức, các y tá sẽ nhận được mức lương tương tự trong tương lai.

Mức 
lương tối thiểu chung vẫn còn hiệu lực cho đến cuối tháng 4 năm 2020 Cho đến nay, không có thỏa thuận tập thể toàn quốc trong việc chăm sóc - chỉ có mức lương tối thiểu chung. Điều này là do cấu trúc của ngành công nghiệp với các nhà tuyển dụng tư nhân, thành phố, phi lợi nhuận và nhà thờ. Ví dụ, trong việc chăm sóc người già, chỉ có 20% nhân viên được bảo vệ bởi các điều kiện thương lượng tập thể.Mức lương tối thiểu chung vẫn còn hiệu lực cho đến ngày 30.04.2020. Nó hiện lên tới 11,05 euro mỗi giờ ở Tây Đức và 10,55 euro ở Đông Đức. Cho đến nay các trợ lý điều dưỡng đã được hưởng lợi từ mức lương tối thiểu này.
Nguồn bài bài viết : bundesregierung 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn