Đào tạo nghề điều dưỡng tại Đức | Chăm sóc hành động phối hợp

Đào tạo nghề điều dưỡng tại Đức | Chăm sóc hành động phối hợp
Đào tạo nghề điều dưỡng tại Đức | Chăm sóc hành động phối hợp

Đào tạo nhiều hơn, nhiều nhân viên hơn và nhiều tiền hơn - đó là những gì mà Careed Action Care mang lại. Bộ trưởng gia đình liên bang Franziska Giffey, Bộ trưởng Lao động Liên bang Hubertus Heil và Bộ trưởng Y tế Liên bang Jens Spahn đã trình bày kết quả của hành động chung.

Theo đó, thuế quan toàn quốc phải được thanh toán, một khóa nhân sự định hướng việc làm được giới thiệu, tuyển dụng y tá nước ngoài tăng tốc và số lượng học viên và cơ sở đào tạo tăng lên.
Y tá xứng đáng được công nhận và trả lương tốt. Mục tiêu của chúng tôi là có mức lương tốt hơn mức lương tối thiểu cho cả nhân viên cứu trợ và chuyên gia và trả lương ngang nhau ở Đông và Tây. Cơ sở pháp lý nên được Chính phủ Liên bang quyết định trước khi nghỉ hè. Sau đó, ngành điều dưỡng đang trên đà: nó phải quyết định liệu nó có thể ký kết thỏa thuận tập thể toàn quốc về mức lương tốt hơn, hay mức phí tối thiểu - như trước đây - sẽ được xác định thông qua ủy ban điều dưỡng.
Bộ trưởng Lao động Liên bang Hubertus Heil

Chăm sóc phải trở nên hấp dẫn hơn một lần nữa. Điều này chỉ có thể với nhiều nhân viên hơn. Bởi vì điều đó không chỉ làm giảm bớt y tá cá nhân, mà còn để lại nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc những người cần chăm sóc. Các quyết định của Hành động hòa nhạc là một nhiệm vụ cho tất cả các bên liên quan. Và họ là một lời hứa với tất cả những người chăm sóc: chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để làm cho tình hình được chăm sóc tốt hơn.
Bộ trưởng Y tế Liên bang Jens Spahn

Với các cuộc tấn công đào tạo, chúng tôi đang đảm bảo nhiều tài năng trẻ cho ngành công nghiệp. Điều này cũng giúp những người đã làm việc trong ngành điều dưỡng. Những người học việc của ngày hôm nay là đồng nghiệp của ngày mai.
Bộ trưởng gia đình liên bang Franziska Giffey

Kết quả của việc chăm sóc hành động phối hợp một cách chi tiết

Thêm nhân viên

Các y tá cần có đủ đồng nghiệp ở bên, những người quản lý đáng tin cậy và điều kiện làm việc lành mạnh, minh bạch. Do đó, nó đã được đồng ý:
Giới thiệu nhiều quy tắc ràng buộc hơn cho các viện dưỡng lão và bệnh viện với các y tá. Trong các gia đình, một quy trình đánh giá nhân sự sẽ được thực hiện, cần được phát triển và thử nghiệm vào tháng 6 năm 2020. Đối với bệnh viện, công ty bảo hiểm y tế (GKV), công ty bệnh viện (DKG) và Hiệp hội bảo hiểm y tế tư nhân (PKV), Hội đồng điều dưỡng Đức, công đoàn và người sử dụng lao động đang phát triển một khái niệm tương ứng. Cho đến ngày 31.12.2019, Hội đồng Điều dưỡng Đức, DKG và Verdi đang đề xuất một đề xuất tạm thời.

Tạo điều kiện cho việc tuyển dụng y tá từ nước ngoài. Với mục đích này, một Văn phòng Dịch vụ Trung ương để Công nhận Chuyên nghiệp sẽ được thành lập, một con dấu chất lượng sẽ được phát triển cho các trung gian tư nhân của các y tá nước ngoài và cơ hội đào tạo chuyên gia và ngôn ngữ cho các y tá nước ngoài tại các quốc gia gốc sẽ được kiểm tra. Các điều kiện để đào tạo ở Đức cần được cải thiện bằng cách mở hỗ trợ đào tạo nghề cho học viên nước ngoài. Bên cạnh đó, khuôn khổ pháp lý phát triển bởi các chuyên gia pháp luật di trú.

Để cải thiện điều kiện làm việc của người chăm sóc. Để đạt được điều này, các cơ sở chăm sóc điều dưỡng và bệnh viện phải thực hiện tiêu chuẩn cao về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và mở rộng quản lý hội nhập nghề nghiệp, người quản lý đáng tin cậy, giáo dục và đào tạo liên tục cho các nhà quản lý, và cải thiện việc hòa giải gia đình, chăm sóc và công việc.

Thêm tiền

Cho đến nay, các y tá được trả lương rất khác nhau và thường quá thấp. Do đó, nó đã được đồng ý:

 • Để cải thiện các điều kiện thù lao trong chăm sóc người cao tuổi.
 • Để phát triển mức lương tối thiểu khác biệt theo trình độ chuyên môn (ít nhất là cho y tá và nhân viên phụ trợ).
 • Từ bỏ sự khác biệt Đông-Tây trong mức lương tối thiểu
Theo quan điểm của AG, hai cách khác nhau để đạt được các mục tiêu này được xem xét:
 • Việc ấn định mức lương tối thiểu theo đề nghị của Ủy ban Điều dưỡng.
 • Một thỏa thuận tập thể có thể được gia hạn trên cơ sở Đạo luật Công nhân được đăng, có tính đến quyền tự quyết của nhà thờ. (Đa chức vụ)
 • Những thay đổi theo luật định tương ứng sẽ nhanh chóng đưa BMAS và BMG lên khỏi mặt đất.
Cũng có thỏa thuận
 • Rằng việc cải thiện lương đòi hỏi phải có một khoản tài trợ bảo hiểm chăm sóc dài hạn được cải thiện .
 • Một sự quá tải tài chính của những người cần được chăm sóc bằng cách tăng cổ phiếu của chính mình sẽ được ngăn chặn.
Giáo dục nhiều hơn

Các khóa đào tạo điều dưỡng mới sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Phần giới thiệu của họ sẽ được kèm theo "Chăm sóc tấn công đào tạo" (2019 - 2023). Vì mục đích này, nó đã được quyết định:
 • Để tăng số lượng học viên và các cơ sở đào tạo thêm 10 phần trăm trong mức trung bình quốc gia thêm 20 phần trăm .
 • Để thúc đẩy một chiến dịch thông tin và công khai cho giáo dục điều dưỡng mới.
 • Để thiết lập ít nhất 5.000 nơi giáo dục nâng cao cho trình độ chuyên môn của trợ lý điều dưỡng.
 • Liên quan đến các trường điều dưỡng trong Trường kỹ thuật số để chuẩn bị cho họ cho những thách thức mới của số hóa.
Thêm trách nhiệm

Y tá nên có nhiều quyền hạn ra quyết định. Do đó, nó đã được quyết định:
 • Mở rộng khu vực trách nhiệm của y tá . Trong số những thứ khác, các tiêu chuẩn hợp tác với các chuyên gia y tế khác (ví dụ như bác sĩ) đang được phát triển và các lựa chọn kê đơn tiếp theo đang được kiểm tra. BMG sẽ bắt đầu quá trình này vào cuối năm nay.
 • Các khả năng hiện có để thuốc chuyển giao cho y tá để tốt hơn sử dụng và loại bỏ những trở ngại đang tồn tại.
Thêm kỹ thuật số

Công việc của các y tá nên được tạo điều kiện bằng cách số hóa. Sau đó có nhiều thời gian hơn để chăm sóc. Do đó, nó đã được quyết định:


Cuối cùng, để bãi bỏ công việc giấy tờ trong điều dưỡng:
 • Giao tiếp giữa điều dưỡng và sức khỏe khác các chuyên gia để trung hạn hoàn toàn dữ liệu điện tử chế biến được chuyển đổi (ghi chăm sóc điện tử, quản lý xả, quy định), điều này sẽ chăm sóc cơ sở vật chất mạng dữ liệu an toàn của hệ thống y tế để được kết nối.
 • Từ 2022/01/10 là sự chăm sóc chăm sóc tại nhà lợi ích dịch vụ dài hạn chỉ điện tử giải quyết với bảo hiểm, từ 2023/04/01 này cũng nên áp dụng đối với các dịch vụ chăm sóc tại nhà.
 • Để phát triển Telepfitic , ví dụ, để tư vấn cho những người cần chăm sóc và người thân của họ.
 • Ở nhà và chăm sóc bệnh nhân nội trú tại các bệnh viện và hệ thống kỹ thuật để kiểm tra, thói quen và các hoạt động hậu cần tăng việc sử dụng nó như hỗ trợ a. (Ví dụ như hệ thống robot để vận chuyển, lưu trữ và cho vận động nhân dân, chiếc xe thông minh và hệ thống chăm sóc để tránh rủi ro như door-to-cảm biến Aufstehmelder, phát hiện vào mùa thu và đèn định hướng).
 • Kết hợp các y tá trong việc giới thiệu các công nghệ kỹ thuật số ngay từ đầu để thúc đẩy sự chấp nhận và lợi ích hàng ngày của các công cụ kỹ thuật số.
Nguồn : bundesgesundheitsministerium
Theo: Hoài Nam

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn