Chính phủ Đức thảo luận tăng mức tiền lương cho ngành nghề chăm sóc tại Đức

Chính phủ Đức thảo luận tăng mức tiền lương cho ngành nghề chăm sóc tại Đức?
Chính phủ Đức thảo luận tăng mức tiền lương cho ngành nghề chăm sóc tại Đức?

Thỏa thuận liên bang về tăng tiền lương cho nghề chăm sóc tại Đức

Chính phủ Liên bang muốn cải thiện đáng kể điều kiện làm việc của các y tá. Điều này bao gồm tiền lương cao hơn. Nội các đã thông qua một dự luật chắc chắn sẽ dẫn đến thanh toán tốt hơn. Hoặc thông qua một thỏa thuận tập thể hoặc mức lương cao hơn.

Bộ trưởng Lao động Liên bang Hubertus Heil cho biết: "Chúng tôi đang tăng cường các điều kiện để giảm thuế quan , tùy thuộc vào việc các y tá phụ trợ hoặc đã đăng ký có hoạt động hay không". Bây giờ các đối tác xã hội được yêu cầu sử dụng các khả năng của pháp luật.

Nghề chăm sóc nên trở nên hấp dẫn hơn

Điều dưỡng bị thiếu ở khắp mọi nơi. Các công việc mở, được tài trợ đầy đủ, nhưng khó có nhân lực để lấp đầy. Cho đến nay, các y tá được trả lương rất khác nhau và thường quá thấp. Trong việc chăm sóc người già, cả người giúp việc và chuyên gia đều kiếm được ít tiền hơn đáng kể so với điều dưỡng. 

Sự hấp dẫn của một nghề được tính trên sự hấp dẫn của mức lương nghề đó. Do đó, Chính phủ Liên bang muốn cải thiện không chỉ điều kiện làm việc, mà cả tiền lương của y tá - đặc biệt là trong việc chăm sóc người già. Để kết thúc này, những người chơi trong ngành đã cam kết " chăm sóc hành động phối hợp (KAP) - Bạn có thể xem cụ thể ở phần dưới".

 

Thỏa thuận tập thể khu vực cho toàn ngành

Các đối tác thương lượng tập thể ký kết thỏa thuận tập thể trên toàn khu vực, Bộ Lao động Liên bang mở rộng cho tất cả người sử dụng lao động và nhân viên trong hệ thống chăm sóc trên cơ sở Đạo luật Công nhân được đăng. Điều này có nghĩa là thương lượng tiền lương thương lượng tập thể cho toàn ngành. ( Thảo thuận lương giữa người sử dụng lao động và người lao động. Do độ thiếu hụt nhận lực trong ngành cao nên bạn có nhiều lựa chọn ở đâu mức lương cao hơn. Yếu tố này khiến người sử dụng phải tăng lương để tuyển dụng người lao động thêm .) 

Luật pháp bảo vệ quyền tự quyết : Trước khi ký kết thỏa thuận tập thể, phải nghe các ủy ban điều dưỡng . Ngoài ra, ít nhất hai ủy ban của các cộng đồng tôn giáo đại diện phải đồng ý để các đối tác thương lượng tập thể có thể yêu cầu gia hạn thỏa thuận tập thể. 

Heil nói: "Bây giờ, các công đoàn và người sử dụng lao động phải đàm phán và cùng quyết định xem họ có muốn tạo ra một thỏa thuận thương lượng tập thể ràng buộc chung hay tiếp tục trên con đường lương tối thiểu hay không".

Tăng giới hạn thanh toán

Như một lựa chọn thứ hai, dự luật quy định mức lương cao hơn để tăng lương trong điều dưỡng nói chung. 

Một ủy ban chăm sóc dựa trên tương đương vĩnh viễn trong tương lai là phát triển các đề xuất về mức lương tối thiểu khác nhau cho nhân viên và chuyên gia. 


Những mức lương tối thiểu này sau đó có thể được Bộ Lao động Liên bang quy định là ràng buộc chung cho toàn bộ ngành . Ở Đông và Tây Đức, các y tá sẽ nhận được mức lương tương tự trong tương lai.

Mức lương tối thiểu chung vẫn còn hiệu lực cho đến cuối tháng 4 năm 2020. Cho đến nay, không có thỏa thuận tập thể toàn quốc trong việc chăm sóc - chỉ có mức lương tối thiểu chung. Điều này là do cấu trúc của ngành với các nhà tuyển dụng tư nhân, thành phố, phi lợi nhuận và nhà thờ. Ví dụ, trong việc chăm sóc người già, chỉ có 20% nhân viên được bảo vệ bởi các điều kiện thương lượng tập thể.
Mức lương tối thiểu chung vẫn còn hiệu lực cho đến ngày 30.04.2020. Nó hiện lên tới 11,05 euro mỗi giờ ở Tây Đức và 10,55 euro ở Đông Đức. Cho đến nay các trợ lý điều dưỡng đã được hưởng lợi từ mức lương tối thiểu này.

Chăm sóc hành động phối hợp

Lương cao hơn, điều kiện làm việc tốt hơn

Điều kiện công việc và đào tạo tốt hơn cho người chăm sóc, đó là mục tiêu của Chăm sóc hành động được phối hợp. Các Bộ trưởng Liên bang Giffey, Heil và Spahn đã nói một năm trước. Bây giờ có kết quả cụ thể.

Đào tạo nhiều hơn, nhiều nhân viên hơn, nhiều tiền hơn - điều đó mang lại cho Chăm sóc hành động được phối hợp.

Các kết quả của việc chăm sóc hành động phối hợp có thể được nhìn thấy. Federal Bộ trưởng Gia đình Giffey, Bộ trưởng Y tế Liên bang Spahn và Bộ trưởng Lao động liên bang nói chắc chắn rằng : tăng tốc độ đào tạo, lương cao hơn cho y tá, một sự đổi mới trong nhà dưỡng lão và bệnh viện.

Để đạt được những mục tiêu này, Điều dưỡng phải Hành động Phối hợp đã sắp xếp một loạt các biện pháp khác nhau.
 

Tuyển dụng được nhiều nhân viên

Cứu trợ quan trọng nhất cho người chăm sóc là đủ nhân viên.

Các công việc mở, được tài trợ đầy đủ, nhưng chúng khó lấp đầy. Do đó, chủ nhân, cơ sở chăm sóc và bệnh viện đã cam kết cải thiện điều kiện làm việc. Chúng bao gồm ; cân bằng cuộc sống công việc nhân viên tốt hơn và tiêu chuẩn cao về an toàn lao động.

Ngoài ra, một khóa điều dưỡng sẽ được phát triển. Bởi vì trong tương lai, các y tá nên làm việc trong viện dưỡng lão và bệnh viện. Ngoài những nỗ lực để thu hút các y tá địa phương, các y tá có trình độ nước ngoài nên có thể làm việc ở Đức. Do đó, các biện pháp cụ thể đã được thống nhất để cải thiện các thủ tục cấp visa và công nhận bằng cấp.

 

Lương cao hơn

Mức lương tối thiểu cho các chuyên gia điều dưỡng phải được tăng lên đáng kể. Nó được đồng ý. Cho đến nay, chỉ có một mức lương tối thiểu chung. Mức lương trùn bình 11,05 euro mỗi giờ ở Tây Đức và 10,55 euro ở đông Đức.

Một cách khác để có mức lương tốt hơn là đạt được một thỏa thuận tập thể ràng buộc chung trong tương lai, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Do đó, ba bộ trưởng muốn đưa ra một đạo luật vào mùa hè để cải thiện tiền lương trong chăm sóc. Mục đích là để làm cho nó dễ dàng hơn để tuyên bố thỏa thuận tập thể trong điều khoản chung. Nhưng phải có một thỏa thuận về thỏa thuận thương lượng tập thể giữa các đối tác thương lượng tập thể, tức là chủ nhân và nhân viên. Bộ trưởng Lao động Liên bang Hubertus Heil nhận thấy sự sẵn lòng làm điều đó thông qua Chương trình Chăm sóc Hành động được phát triển.

 

Giáo dục điều dưỡng hiện đại từ năm 2020

Đến năm 2023, số lượng học viên điều dưỡng sẽ tăng thêm mười phần trăm. Đào tạo nhiều hơn, trường học và nơi học tập được tạo ra nhiều hơn.

Việc đào tạo thêm các trợ lý điều dưỡng cho các y tá được hỗ trợ tốt hơn. Ít nhất 5.000 nơi giáo dục thường xuyên sẽ được thiết lập để có trình độ chuyên môn cao hơn. Giáo dục điều dưỡng nói chung mới bắt đầu vào năm 2020 - với trợ cấp đào tạo thay vì học phí.
 

Thêm thời gian nhờ số hóa

Tài liệu và thanh toán, kiểm soát, hoạt động thường xuyên và hậu cần: Tại đây, nhân viên điều dưỡng có thể được giải tỏa bằng cách số hóa. Hệ thống kỹ thuật và ứng dụng kỹ thuật số không bao giờ có thể thay thế người chăm sóc. Nhưng họ có thể hỗ trợ những người chăm sóc. Điều này tạo ra nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc những người cần chăm sóc.

 

Tăng cường trách nhiệm

Các chuyên gia điều dưỡng có thể làm việc độc lập và được phép đưa ra quyết định nhiều hơn. Nó sẽ phát triển các tiêu chuẩn để hợp tác với các chuyên gia y tế khác, chẳng hạn như các bác sĩ. Ngay cả các tùy chọn hiện có nên được sử dụng tốt hơn trong tương lai. 

Tại dự án phối hợp chăm sóc & hành động nhiều đối tác khác có liên quan ngoài liên bang và tiểu bang: các Pflegeberufs- và -Ausbildungsverbände, các hiệp hội của các nhà dưỡng lão, bệnh viện, nhà thờ, chăm sóc và bảo hiểm y tế, tổ chức bị ảnh hưởng, các hiệp hội thương mại, Cơ quan Lao động Liên bang và các đối tác xã hội. Cùng với nhau thảo luận, một số lượng lớn các thỏa thuận đã được thực hiện, hiện đang được thực hiện dần dần. 

Các bước để có mức lương tốt hơn trong việc chăm sóc

Nội các liên bang thông qua luật 

Nội các Liên bang hôm nay đã thông qua một dự thảo luật về tiền lương tốt hơn trong điều dưỡng (Pflegelöhneverbesserungsgesetz). Đạo luật chuyển đổi các biện pháp đã được thống nhất trong bối cảnh Điều dưỡng hành động phối hợp để cải thiện điều kiện làm việc trong lĩnh vực chăm sóc.

Để nói Hubertus Heil, Bộ trưởng Liên bang Lao động và Xã hội:

Với luật này, chúng tôi tạo cơ sở cho việc trả lương và điều kiện làm việc tốt hơn trong lĩnh vực chăm sóc và tăng cường khả năng hành động của ủy ban điều dưỡng. Nó sẽ cải thiện đáng kể điều kiện làm việc và làm cho ngành điều dưỡng hấp dẫn hơn đáng kể. Điều này có lợi cho y tá tại nơi làm việc. Một bước nữa để hạn chế sự thiếu hụt nhân sự trong ngành. Chúng tôi đang tăng cường các điều kiện tiên quyết để thanh toán bằng thuế quan - và số tiền khác nhau, tùy thuộc vào việc các y tá phụ trợ hoặc đã đăng ký có hoạt động hay không. Ngoài ra, luật đơn giản hóa việc bổ nhiệm và giải quyết của Ủy ban Điều dưỡng, sẽ trở thành một cơ quan thường trực trong tương lai. Tôi vui mừng vì chúng tôi đã có thể đưa ra luật hướng tới tương lai này. Bây giờ các đối tác xã hội đang có nhu cầu

Central là một cuộc cạnh tranh công bằng trong chăm sóc, mà không phải trả giá cho những người cần chăm sóc và không được thực hiện trên lưng của những người làm việc chăm sóc. Đó là lý do tại sao các tiêu chuẩn công bằng và ràng buộc là cần thiết. Có hai cách để cải thiện lương của y tá: thỏa thuận tập thể trong toàn ngành hoặc mức lương tối thiểu cao hơn thông qua luật dựa trên các khuyến nghị từ Ủy ban Điều dưỡng.

Để thực hiện các cải tiến đáng chú ý, việc mở rộng các điều kiện làm việc dựa trên thuế quan trên cơ sở Đạo luật Công nhân được đăng ( § 7a AEntG), tức là một giải pháp thỏa thuận tập thể , sẽ là lựa chọn tốt nhất. Thủ tục theo AEntG được điều chỉnh có tính đến quyền tự quyết của giáo hội và tầm quan trọng lớn của các xã hội tôn giáo trong lĩnh vực chăm sóc. Mục tiêu của chúng tôi là có mức lương tối thiểu được phân biệt theo phụ trợ và công nhân lành nghề và chấm dứt sự khác biệt về phía đông / phía tây.

Bây giờ, các công đoàn và người sử dụng lao động phải đàm phán và cùng quyết định xem họ có muốn thiết lập một thỏa thuận thương lượng tập thể ràng buộc toàn cầu hay họ muốn tiếp tục theo con đường lương tối thiểu. 

Đạo luật cũng tăng cường khả năng hành động của Ủy ban Điều dưỡng. Ủy ban điều dưỡng đưa ra khuyến nghị về điều kiện làm việc tối thiểu (lương tối thiểu, ngày nghỉ). Những khuyến nghị này có thể được thực hiện theo chủ đề của pháp lệnh theo luật định. Trong tương lai, Ủy ban Điều dưỡng sẽ được bổ nhiệm làm cơ quan thường trực với nhiệm kỳ thường là năm năm. Tương tự như vậy, có những giải thích về sự lựa chọn của các thành viên (đặc biệt là liên quan đến. Tôn trọng nguyên tắc đa dạng tàu sân bay) và để tạo thành một đại biểu, do đó hoa hồng bảo trì không thể quyết định chỉ trong sự hiện diện của tất cả các thành viên hoặc người đại diện của họ.

Dự kiến ​​rằng Đạo luật tiền lương tốt hơn sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay. 

Nguồn tin : Thông cáo báo chí chính phủ Đức 

Theo: Hoài An

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn