Bằng chứng về trình độ tiếng Đức

Bằng chứng về trình độ tiếng Đức
Bằng chứng về trình độ tiếng Đức

Bằng chứng về trình độ tiếng Đức

Tại sao tôi cần chứng minh các kỹ năng ngoại ngữ của mình khi nộp đơn xin học tại một nền giáo dục đại học Đức?

Sử dụng tốt tiếng Đức và / hoặc tiếng Anh là một yếu tố thiết yếu cho thành công chung của bạn trong nghiên cứu học thuật tại Đức.
Bài học giảng dạy tại các tổ chức giáo dục đại học Đức chủ yếu được cung cấp bằng tiếng Đức.
Ngoài ra còn có các nghiên cứu học thuật quốc tế có sẵn , do định dạng quốc tế của họ, lều để bao gồm các bài học bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, các chương trình này thường kết hợp với các bài giảng bằng tiếng Đức hoặc tiếng nước ngoài.
Vì lý do đó, các nhà cung cấp giáo dục đại học ở Đức luôn yêu cầu từ các ứng viên nghiên cứu nước ngoài của họ, để chứng minh rằng họ đã có chứng chỉ ngôn ngữ được công nhận để chứng thực năng lực của họ bằng các ngôn ngữ nước ngoài đó.

Những yêu cầu ngôn ngữ tiếng Đức cho nghiên cứu đại học ở Đức là gì?

Bạn không thể tham gia vào một khóa học về học thuật ở Đức, nếu không có một lệnh tiếng Đức đầy đủ nếu một khóa học như vậy bao gồm các bài học hoàn toàn hoặc một phần được dạy bằng ngôn ngữ bản địa của một quốc gia.
Để chứng minh năng lực của bạn bằng tiếng Đức, đối với các nghiên cứu học thuật như vậy, bạn cần xuất trình chứng chỉ để vượt qua bài kiểm tra tiếng Đức được công nhận. Nếu không, bạn phải có chứng chỉ giáo dục để hoàn thành chương trình học được công nhận được dạy bằng ngôn ngữ như vậy.
Một chương trình nghiên cứu quốc tế ở Đức, so với các khóa học khác, thường đòi hỏi một trình độ tiếng Đức rất cơ bản hoặc không có lệnh nào cả. Điều này là do hầu hết các khóa học quốc tế ở Đức được bao phủ bởi ngôn ngữ tiếng Anh, như một ngôn ngữ giảng dạy.

Kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức để học cử nhân

Để tham gia chương trình học Cử nhân tại Đức được dạy bằng tiếng Đức, bạn phải chứng thực rằng bạn có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ đó ở mức độ tối thiểu C1 của CEFR hoặc DSH II.

Kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức để học thạc sĩ

Việc tham gia chương trình học tiếng Đức của Thạc sĩ đòi hỏi kiến ​​thức về ngôn ngữ tiếng Đức ở cấp độ DSH I hoặc DSH II.

Kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức cho nghiên cứu tiến sĩ

Không có yêu cầu tiếng Đức phổ biến, bạn có thể gặp phải là một ứng cử viên nước ngoài cho một nghiên cứu tiến sĩ ở Đức.
Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Đức để tham gia khóa học Tiến sĩ tại Đức được quy định tự chủ theo quy định nhập học của nhà cung cấp giáo dục tương ứng.

Những chứng chỉ được chấp nhận để chứng minh kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức cho nghiên cứu đại học ở Đức?

Chứng chỉ hàng đầu được công nhận bởi các tổ chức giáo dục đại học Đức, như một bằng chứng về trình độ tiếng Đức của c1 Cấp độ CEFR là:

 • Chứng chỉ DSH (Cấp 2 trở lên).
 • Chứng chỉ TestDaF (Tối thiểu 4 điểm trong 4 phần của nó).
 • Chứng chỉ GDS (Cấp độ C2 trở lên).
 • Chứng chỉ ngôn ngữ của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục (Cấp độ 2 với C2 trong mỗi phần của nó).

Chứng chỉ được công nhận thêm như là một bằng chứng của tiếng Đức là:

 • Bằng cấp tuyển sinh đại học Đức Abitur trực tuyến .
 • Giấy chứng nhận kiểm tra đánh giá Feststellungsprüfungszeugnis Đá.
 • Giấy chứng nhận kiểm tra Viện Goethe. Bằng chứng vượt qua bất kỳ bài kiểm tra nào của Viện Goethe sau đây:
  • Bài kiểm tra chứng chỉ C2 mới của Goethe: Văn bằng tiếng Đức chính.
  • Bất kỳ bài kiểm tra tiếng Anh / tiếng Đức nhỏ trước đây.
  • Kiểm tra ngôn ngữ nâng cao trung tâm của Viện Goethe (cho đến năm 2011).
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom thi (từ năm 2012).
 • telc  Chứng nhận tiếng Đức C1 (tương đương với TestDaF).
 • telc Chứng nhận Deutch B1 (chỉ được chấp nhận bởi các trường cao đẳng nghệ thuật và âm nhạc).
 • Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD Zertifikat C1).
 • Giấy chứng nhận hoàn thành bằng cấp học tập ở Đức ở nước ngoài (không được chấp nhận bởi tất cả các tổ chức giáo dục đại học Đức).

Chứng chỉ ngôn ngữ được chấp nhận cho một khóa học Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Đức cấp DSH Tôi là:

 • Chứng chỉ DSH (Cấp 1 trở lên).
 • Chứng chỉ TestDaF (Tổng cộng tối thiểu 14 điểm).
 • Chứng chỉ GDS (Cấp C1 trở lên).
 • Giấy chứng nhận vượt qua telc  Đức C1 Hochschule.
 • UNIcert III.
 • Chứng chỉ ngôn ngữ của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục (Cấp độ 2 với C1 trong mỗi phần của nó).

Chứng chỉ giáo dục nước ngoài mà bạn có thể được miễn yêu cầu tiếng Đức để bắt đầu nghiên cứu học thuật ở Đức là:

 • Chứng nhận tiếng Đức trong Văn bằng tiếng Pháp Du Baccalauréat. Đây là bằng tốt nghiệp trung học có được bằng cách hoàn thành một chi nhánh song ngữ Đức-Pháp của một trường trung học.
 • Kỳ thi nâng cao Hoa Kỳ (kỳ thi AP) bằng tiếng Đức.
 • Giấy chứng nhận rời trường trong giáo dục trung học phổ thông của cộng đồng nói tiếng Đức của Vương quốc Bỉ.
 • Giấy chứng nhận rời trường cấp hai từ Đại công tước Luxemburg.
 • Văn bằng từ các trường trung học ở tỉnh tự trị Bozen-South Tyrol (Ý).   Điều này có liên quan nếu tiếng Đức là ngôn ngữ giảng dạy.
 • Giấy chứng nhận rời trường từ Bộ phận Ngôn ngữ Quốc tế Đức của Liceo Gimnasiale Lần Luigi Galvani Nhận (Bologna, Ý).
 • Trường trung học song ngữ Đức-Ailen rời khỏi trường St. Kilian German ở Dublin (Ireland).
 • Bằng đại học có được bởi một tổ chức giáo dục đại học ở Đức (chỉ liên quan nếu bạn đăng ký học sau đại học ở Đức).

Yêu cầu tiếng Anh cho nghiên cứu đại học ở Đức là gì?

Nghiên cứu cho một chương trình nghiên cứu học thuật quốc tế ở Đức cho thấy có khả năng tiếng Anh rất tốt, để tham gia đầy đủ vào các bài học và các hoạt động khác của khóa học.
Mỗi tổ chức giáo dục đại học ở Đức đều có những yêu cầu riêng liên quan đến trình độ tiếng Anh của người không nói tiếng Anh. 

Một chương trình nghiên cứu phi quốc tế ở Đức thường yêu cầu một trình độ tiếng Anh rất cơ bản, hoặc chỉ một ngôn ngữ tiếng Đức thành thạo.

Những chứng chỉ tiếng Anh được công nhận cho các nghiên cứu đại học ở Đức?

Chứng chỉ tiếng Anh được chấp nhận phổ biến như một bằng chứng về trình độ tiếng Anh của bạn cho các nghiên cứu học thuật ở Đức là:

 • Chứng chỉ giáo dục của một trường nói tiếng Anh . Bạn phải hoàn thành ít nhất 5 (B1) / 6 (B2) năm học tại một trường có ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Anh.
 • Điểm thi IELTS . Bạn phải đạt điểm IELTS tối thiểu 4.5 (B1) hoặc 5.0 (B2).
 • Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge. Bất kỳ điều nào sau đây, tùy thuộc vào yêu cầu của tổ chức giáo dục đại học:
  • B1 Sơ bộ (hiếm khi).
  • Đầu tiên B2.
  • C1 nâng cao.
  • Thành thạo C2.
 • Điểm TOEFL . Bằng chứng về việc đạt được 450 (B1) / 500 (B2) điểm trong bài kiểm tra trên giấy PbT, 130 (B1) / 170 (B2) trong bài kiểm tra dựa trên máy tính CbT và 60 (B1) / 80 (B2) trong IbT kiểm tra dựa trên Internet, khi vượt qua TOEFL.
 • UNIcert ® tối thiểu I (B1) hoặc II (B2).
 • Chứng chỉ TOEIC.
 • Bằng cấp tuyển sinh đại học đạt được tại một quốc gia nói tiếng Anh.
 • Bằng đại học có được với một nền giáo dục đại học của một quốc gia nói tiếng Anh.

Các bài kiểm tra ngôn ngữ được công nhận bởi các tổ chức giáo dục đại học Đức

Nếu bạn không thể chứng minh năng lực của mình bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh bằng các chứng chỉ giáo dục khác, bạn phải thực hiện bài kiểm tra ngôn ngữ để có được chứng chỉ ngôn ngữ tương ứng.

Bài kiểm tra DSH là gì?

Bài kiểm tra của Deutsche A Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiêu chuẩn kiểm tra năng lực tiếng Đức của bạn khi một người nước ngoài tham gia khóa học với tiếng Đức là ngôn ngữ giảng dạy.
Chứng chỉ DSH kiểm tra (Cấp II - III) là chứng chỉ được chấp nhận hàng đầu bởi các tổ chức giáo dục đại học Đức, như một bằng chứng về trình độ tiếng Đức để được nhận vào học.
DSH Test bao gồm 2 phần:
 • Kiểm tra miệng (30%).
 • Thi viết (70%).
DSH cung cấp chứng nhận cho các mức độ thành thạo tiếng Đức sau đây:
 • Tiếng Đức cơ bản - A (1, 2).
 • Tiếng Đức trung cấp - B1 (DSH1).
 • Tiếng Đức nâng cao - C1 (DSH2) và C2 (DSH3) .

TestDaF là gì?

Kỳ thi TestDaF ' Đây là một kỳ thi thống nhất đánh giá mệnh lệnh tiếng Đức, của người nước ngoài đăng ký học tại một cơ sở giáo dục đại học ở Đức. TestDaF được thành lập và duy trì tập trung bởi Viện TestDaF tại Hagen, Đức. Có 80 quốc gia nước ngoài nơi bạn có thể tìm thấy Trung tâm TestDaF được cấp phép.
Chứng chỉ TestDaF (4 × 4) được công nhận bởi hầu hết các nền giáo dục đại học Đức, như một bằng chứng về kỹ năng ngôn ngữ Đức.
TestDaF có 4 phần:
 • Thi đọc.
 • Thi viết.
 • Thi nghe.
 • Thi nói .
TestDaF cung cấp các bài kiểm tra và chứng chỉ cho 3-5 cấp độ Niveaustufe, trong 4 phần, bằng với các cấp độ CEFR B2.1 - C1.3:
 • TDN 3
 • TDN 4
 • TDN 5

Bài kiểm tra Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) là gì?

Kiểm tra bằng tốt nghiệp tiếng Đức (GDS) của kiểm tra chính là một bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Đức đặc biệt tiên tiến của những người không nói tiếng Đức bản địa, tương đương với cấp độ CEFR, C2.
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) thường được liệt kê trong số các chứng chỉ được chấp nhận để nhập học đại học bởi các tổ chức học thuật Đức.
Mặc dù ở Đức, một bài kiểm tra GDS có thể được thực hiện tại bất kỳ trung tâm nào của Viện Goethe ở nước ngoài.

Bài kiểm tra của Archches Sprachdiplom der Kultus Manageerkonferenz (DSD) là gì?

Văn bằng tiếng Đức (DSD) của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục, đây là chương trình giáo dục cung cấp chứng nhận kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức cho người nói tiếng Đức không phải là người bản xứ. Bài kiểm tra yêu cầu tham gia trước vào các nghiên cứu trong một số năm nhất định trong một khóa học tiếng Đức.
Bạn không thể tham gia khóa học dự bị DSD, nếu bạn không có lệnh trong khả năng ngôn ngữ tiếng Đức ít nhất là cấp độ EQF, A2.
Chứng chỉ DSD II, phần lớn được các tổ chức giáo dục đại học Đức công nhận là bằng chứng cho các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức nâng cao, tương đương với cấp độ CEFR, C2.
Chứng chỉ DSD I là chứng chỉ được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Đức, tương đương với các cấp độ CEFR B2 / C1 để được nhận vào học tại một Stud Studkklegleg ở Đức.
Kỳ thi DSD có 4 phần:
 • Viết.
 • Đọc hiểu.
 • Lắng nghe.
 • Nói.
DSD bao gồm hai phần bắt buộc:
 • DSD tôi kiểm tra.
 • Xét nghiệm DSD II.

Một bài kiểm tra telc là gì?

Một bài kiểm tra telc là một bài kiểm tra CEFR dựa trên tiêu chuẩn của một telc gGmbH cung cấp bài kiểm tra và chứng nhận các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức cho người nói tiếng Đức không phải là người bản xứ.
Telc test cũng cung cấp chứng nhận bằng 9 ngoại ngữ khác và cho các mục đích sử dụng khác nhau.
Chứng chỉ Đại học Telc German C1 thường được công nhận là bằng chứng về các kỹ năng tiếng Đức đủ cho các nghiên cứu học thuật ở Đức.
Xem để biết thêm tại trang web kiểm tra ngôn ngữ telc .

Bài thi TOEFL® là gì?

Bài kiểm tra TOEFL TOEFL® Bài kiểm tra tiêu chuẩn ETS® (Dịch vụ kiểm tra giáo dục) đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của người nói tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ.

Điểm TOEFL thường được chấp nhận giữa các tổ chức giáo dục đại học của nhiều thế giới, như một bằng chứng về trình độ tiếng Anh để ghi danh vào nghiên cứu học thuật. Mỗi tổ chức có các yêu cầu riêng về điểm TOEFL tối thiểu được chấp nhận để nhập học.

Bài kiểm tra bao gồm 4 phần, với tổng số 120 điểm có sẵn, được phân phối như sau:
 • Lắng nghe (0-30).
 • Đọc (0-30).
 • Nói (0-30).
 • Viết (0-30).
Điểm TOEFL có giá trị không quá 2 năm.

Bài kiểm tra học thuật IELTS TM là gì? gì?

IELTS Học thuật là một trong hai bài kiểm tra IELTS đánh giá lệnh của người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ trong ngôn ngữ tiếng Anh học thuật để tham gia vào một khóa học đại học hoặc sau đại học.
Kết quả thi IELTS thường được giáo dục đại học Đức chấp nhận là bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho việc học tập.
Bài kiểm tra bao gồm 4 phần:
 • Lắng nghe.
 • Viết học thuật.
 • Học đọc.
 • Nói.
Điểm IELTS không có giá trị trong hơn 2 năm.

Bài kiểm tra tiếng Anh Cambridge là gì?

Các bài kiểm tra tiếng Anh của Cambridge Cambridge Các bài kiểm tra tiếng Anh dựa trên CEFR của Đại học Cambridge đánh giá các kỹ năng tiếng Anh để tiếp thu các nghiên cứu học thuật bằng tiếng Anh giữa những người không nói tiếng Anh bản ngữ.
Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge dành cho các cấp độ sau của trình độ tiếng Anh:
 • B1 Sơ bộ - Sơ bộ tiếng Anh Cambridge (PET) trước đây là chứng chỉ mà qua đó bạn chứng thực rằng bạn đã có một lệnh cơ bản trong ngôn ngữ tiếng Anh để giao tiếp hàng ngày.
 • B2 First - cựu Cambridge English First (CEF) là chứng chỉ cho thấy bạn có đủ năng lực về ngôn ngữ tiếng Anh để học tập, sinh sống và làm việc tại một bang nói tiếng Anh.
 • C1 Advanced - Cambridge English Advanced (CEA) trước đây là chứng chỉ chứng minh bạn đã nâng cao các kỹ năng tiếng Anh để học tập, làm việc và sống ở một quốc gia nói tiếng Anh.
 • Trình độ thành thạo C2 - Trình độ tiếng Anh Cambridge (CEP) trước đây là chứng chỉ xác nhận bạn có kỹ năng tiếng Anh thành thạo.

Bài kiểm tra UNIcert ® là gì?

Bài kiểm tra UNIcert® của UNIcert® là một bài kiểm tra dựa trên CEFR của Đức do Hiệp hội các Trung tâm Ngôn ngữ (AKS), Học viện Giảng dạy Ngôn ngữ và Học viện Ngoại ngữ điều hành. Nó đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh cho mục đích giáo dục của những người không nói tiếng Anh bản ngữ.
Có 4 mức độ thành thạo mà UNIcert kiểm tra:
 • Cơ sở UNIcert® (A2)
 • UNIcert® I (B1)
 • UNIcert® II (B2)
 • UNIcert® III (C1)
 • UNIcert® IV (C2)

Bài thi TOEIC ® là gì?

Bài kiểm tra TOEIC® của TOE là một bài kiểm tra tiêu chuẩn, được điều hành bởi ETS® (Dịch vụ kiểm tra giáo dục) kiểm tra năng lực của những người không nói tiếng Anh bằng tiếng Anh tại nơi làm việc.
Rất ít trường đại học Đức chấp nhận điểm TOEIC tốt như một bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho các nghiên cứu học thuật.
Bài thi TOEIC bao gồm các phần sau:
 • Nghe và đọc.
 • Nói và viết.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn