Du học tại Đức có những mô hình nào?

Du học tại Đức có những mô hình nào?
Du học tại Đức có những mô hình nào?

Có những mô hình học tập nào?


Về cơ bản, có bốn hình thức học kép khác nhau, không phải tất cả đều liên kết với đào tạo. Vì mục đích này, chương trình học kép được phân nhóm như sau:
  • Bạn mới bắt đầu tốt nghiệp THPT và bắt đầu vào đào tạo kép
  • Chương trình học kép kết hợp giữa học thực hành và đào tạo lý thuyết
  • Chương trình học nâng cao sau khi hoàn thành khóa đào tạo kép
  • Chương trình học kép bán thời gian

Một khóa học kép tại Đức tích hợp đào tạo là gì?

Đây có lẽ là hình thức học kép nổi tiếng và phổ biến nhất và thường mất bốn năm để hoàn thành. Nó kết hợp các nghiên cứu tại trường đại học với đào tạo trong một công ty. Vì vậy, bạn đã đăng ký học tại một trường đại học và đồng thời ký hợp đồng học việc trong một công ty. Trong giai đoạn đào tạo thực tế của bạn tại một công ty, bạn không chỉ được biết các quy trình và hoạt động trong công việc của mình mà còn chủ yếu tham gia học kép. Điều này phục vụ cho việc chuẩn bị cho bạn cho kỳ thi trung cấp và cuối cùng để học kép. Điều này có nghĩa là cuối cùng bạn thậm chí sẽ có hai bằng cấp - bằng cử nhân và ngoài ra, đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn được IHK, HWK hoặc một cơ quan khác công nhận.

Bạn có biết rằng còn có những tên gọi khác của chương trình học kép kết hợp đào tạo? Tùy thuộc vào trường đại học và công ty, bạn sẽ tìm thấy các thuật ngữ sau trong quảng cáo việc làm và hồ sơ du học:
  • Nghiên cứu hợp tác
  • Các nghiên cứu kết hợp (đặc biệt ở Bavaria)
  • Nghiên cứu KIA ("Đào tạo kỹ thuật hợp tác" hoặc "Nghiên cứu hợp tác với đào tạo tích hợp")

Chương trình học kép tại Đức kết hợp đào tạo mất bao lâu?

Một chương trình học kép kéo dài từ ba đến năm năm, tùy thuộc vào khóa học, cơ sở giáo dục và mô hình thời gian . Trong quá trình học kép lồng ghép vào đào tạo, thời lượng của khóa học được chia thành các giai đoạn học tập và đào tạo. Tùy thuộc vào mô hình thời gian của chương trình học kép, thời gian của các giai đoạn này có thể thay đổi từ vài ngày đến ba tháng. Đây được gọi là mô hình khối hoặc hàng tuần.

Nghiên cứu kép tích hợp đào tạo

Tốt nghiệp Tối thiểu Trình độ đầu vào đại học
Yêu cầu Hợp đồng đào tạo với một công ty
Học thuyết Các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật (FH), học viện dạy nghề (BA), Đại học Bang Baden-Württemberg (DHBW), học viện quản trị và kinh doanh (VWA)
Thực hành Các công ty
Thời gian 3 -5 năm
Mô hình thời gian đào tạo Theo lịch hoặc hàng tuần
Bằng tốt nghiệp Đào tạo với bằng IHK / HWK Chương trình đào tạo với bằng cử nhân

Chương trình học kép tại Đức tích hợp thực hành là gì?

Khóa học kép kết hợp bằng cử nhân tại trường đại học với các giai đoạn tích hợp thực hành trong một công ty. Chúng diễn ra trong mô hình khối hoặc hàng tuần . Để bắt đầu với mô hình này, bạn ký hợp đồng với một công ty với tư cách là một nhân viên bình thường, tình nguyện viên hoặc thực tập sinh. Do đó, bạn không phải là học viên và không hoàn thành bất kỳ khóa đào tạo chuyên môn nào trong giai đoạn thực hành.

Bạn có biết rằng còn có những tên gọi khác của chương trình học kép tích hợp thực hành? Tùy thuộc vào trường đại học và công ty, bạn sẽ tìm thấy các thuật ngữ sau trong quảng cáo việc làm và hồ sơ du học:
  • Nghiên cứu hợp tác
  • Các nghiên cứu với thực hành chuyên sâu (chữ viết tắt "StmvP" chủ yếu được sử dụng tại các trường đại học Bavarian)

Chương trình học kép tại Đức tích hợp thực hành kéo dài bao lâu?

Bằng kép tích hợp thực hành thường kéo dài từ ba đến bốn năm và bạn hoàn thành nó với bằng cử nhân. Nhiều sinh viên kép lựa chọn thực tập dài hạn để giảm bớt tìm kiếm thực tập và tích lũy kinh nghiệm làm việc trong một công ty trong thời gian dài hơn.

Chương trình học kép tích hợp thực hành

Tốt nghiệp Tối thiểu Trình độ đầu vào đại học
Yêu cầu Việc làm, công việc tình nguyện, thực tập hoặc hợp đồng học tập với công ty
Học thuyết Các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật (FH), học viện dạy nghề (BA), Đại học Bang Baden-Württemberg (DHBW), học viện quản trị và kinh doanh (VWA)
Thực hành Các công ty
Thời gian 3 - 4 năm
Mô hình thời gian làm việc Theo lịch hoặc hàng tuần
Tốt nghiệp Các chương trình học với bằng cử nhân

Chương trình học kép tại Đức tích hợp công việc là gì?

Mô hình nghiên cứu thứ ba nhằm vào những người đã có một vị trí cố định và bây giờ muốn tiếp tục học thông qua một bằng cấp. Trong trường hợp này, nghiên cứu kép diễn ra trong ba đến bốn năm và kết hợp việc học đại học với thời gian làm việc ngắn hơn trong công ty. Ở đó, bạn sẽ ký một hợp đồng lao động đặc biệt, trong đó các giai đoạn đi học tại trường đại học được ghi lại. Trong mô hình này, bạn phải hoàn thành đào tạo kép, nhưng bạn không cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trình độ đầu vào cao đẳng kỹ thuật.

Chương trình học kép tích hợp

Tốt nghiệp Không có đặc điểm kỹ thuật
Yêu cầu Hợp đồng lao động với một công ty
Học thuyết Các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật (FH), học viện dạy nghề (BA), Đại học Bang Baden-Württemberg (DHBW), học viện quản trị và kinh doanh (VWA)
Thực hành Các công ty
Thời gian 3 - 4 năm
Mô hình thời gian làm việc Theo lịch hoặc hàng tuần
Tốt nghiệp Các chương trình học với bằng cử nhân

Chương trình học kép bán thời gian là gì?

Với hình thức học bán thời gian kép, bạn kết hợp công việc toàn thời gian của mình trong công ty với một tấm bằng hay còn gọi là tự học. Nó được cấu trúc theo một cách tương tự như đào tạo từ xa. Bạn làm việc toàn thời gian và lo việc học sau giờ làm. Do đó, nỗ lực rất cao, nhà tuyển dụng có thể giải phóng bạn trong một số giai đoạn nhất định.

Chương trình học kép bán thời gian

Tốt nghiệp Không có đặc điểm kỹ thuật
Yêu cầu Không có đặc điểm kỹ thuật
Học thuyết Các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật (FH), học viện dạy nghề (BA)
Thực hành Các công ty
Thời gian 3 - 4 năm
Mô hình thời gian làm việc Mô hình làm việc buổi tối
Tốt nghiệp Các chương trình học với bằng cử nhân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn