Đức cung cấp hỗ trợ cho sinh viên do coronavirus

Đức cung cấp hỗ trợ cho sinh viên do coronavirus
Đức cung cấp hỗ trợ cho sinh viên do coronavirus

Đức cung cấp hỗ trợ cho sinh viên do coronavirus 

Sự bùng phát coronavirus đã gây khó khăn tài chính cho nhiều sinh viên ở Đức. Vì hàng ngàn sinh viên ở Đức phụ thuộc tài chính vào số giờ làm việc bán thời gian hạn chế mà họ có thể làm trong khi học, làm việc đã trở thành một thách thức do đại dịch COVID-19. Nội các, tuy nhiên, đã quyết định thực hiện các biện pháp như một phương tiện giúp sinh viên và học giả về các hợp đồng lao động hạn chế.

Chính phủ Liên bang đã thông báo rằng cả hai - các học giả trong giai đoạn đủ điều kiện dẫn đến bằng tiến sĩ và giai đoạn ngay sau đó, cũng như các sinh viên là người nhận khoản vay sinh viên - sẽ được hỗ trợ. Điều này đặc biệt đáng hoan nghênh khi xem xét tình hình hiện tại với đại dịch và tác động của nó đối với nền kinh tế tuyên bố Studying-in-Germany.org .

Đây là những gì thông báo đọc:

Đối với các học giả trong giai đoạn đủ điều kiện dẫn đến bằng tiến sĩ và trong thời gian ngay sau đó, thời hạn tối đa của hợp đồng có thời hạn sẽ được kéo dài, theo thời gian mà đại dịch gây ra những hạn chế đối với hoạt động. của các trường đại học và cơ sở học tập.

Sinh viên là người nhận các khoản vay của sinh viên sẽ có quyền làm việc trong đại dịch coronavirus để bổ sung thu nhập của họ. Điều này sẽ không được khấu trừ từ hỗ trợ có sẵn cho họ theo chương trình cho vay sinh viên BAföG.

Sự hỗ trợ cho các học giả sẽ đến dưới dạng một hợp đồng mở rộng trong khi những sinh viên nhận được khoản vay sinh viên sẽ có thể làm việc trong đại dịch như một phương tiện để tăng thu nhập. Điều này được thực hiện như một phương tiện giúp đỡ và thúc đẩy sinh viên trong những thời điểm thử thách này, bằng cách cung cấp cho họ các phương tiện thu nhập bổ sung ngoài chương trình cho vay sinh viên của họ.

Các trường đại học Đức đã đối phó với đại dịch coronavirus theo cách không thể so sánh được, bằng cách làm theo lời khuyên của chính phủ và chuyển hầu hết các lớp học của họ trực tuyến. Mặc dù nhiều sinh viên đã trở về nhà với gia đình, nhưng hạn chế đi lại và kiểm soát biên giới đã ảnh hưởng đến phần lớn sinh viên quốc tế bằng cách cho rằng họ không thể trở về nước hoặc ở Đức.

Trong một cuộc khảo sát được thực hiện bởi cổng thông tin du học tại Đức , 85% sinh viên quốc tế hiện tại và tiềm năng ở Đức đã thừa nhận rằng virus đã ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của họ ở Đức bằng cách này hay cách khác. Nếu tình hình kéo dài hơn dự kiến, các tổ chức giáo dục đại học dự kiến ​​sẽ đối phó với tác động sau coronavirus có thể dẫn đến giảm tuyển sinh quốc tế.

Hiện tại, các sinh viên được yêu cầu ở lại nhà của họ và thực hành cách xa xã hội càng nhiều càng tốt. Ngăn chặn vi-rút lây lan là một bước thiết yếu để bảo vệ sức khỏe của người dân, cũng như tránh thiệt hại kinh tế lâu dài mà vi-rút có thể gây ra cho không chỉ Đức mà cả thế giới.

Theo: Hoài An

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn