Bằng cấp tuyển sinh đại học Đức

Bằng cấp tuyển sinh đại học Đức
Bằng cấp tuyển sinh đại học Đức

Bằng cấp tuyển sinh đại học Đức

Bằng cấp tuyển sinh đại học Đức là gì?

Cùng với các yêu cầu nhập học khác mà các trường đại học Đức đối với ứng viên, là bằng cấp đầu vào giáo dục đại học, thường được gọi là Hochschulzugangsberechtigung (HZB) .
Bằng cấp đầu vào đại học là một thuật ngữ được sử dụng để đặt tên cho các tài liệu tập thể chứng minh bạn đã hoàn thành các nghiên cứu trước đây cho phép bạn theo học các nghiên cứu giáo dục đại học ở Đức.
HZB thường bao gồm các bằng cấp khi học xong ở trường như chứng chỉ văn bằng cùng với hồ sơ của tất cả các môn học / điểm đã hoàn thành / đạt được trong quá trình học tập trước đây của bạn. Nó cũng có thể là một bằng cấp đại học (ví dụ như  bằng Cử nhân) kèm theo các bằng cấp giáo dục khác cho thấy thành công chung của bạn trong các nghiên cứu, tức là Bảng điểm của các lớp.

Các loại HZB

Tùy thuộc vào loại nghiên cứu trước đây và tiểu bang nơi bạn đã hoàn thành các nghiên cứu đó, đây là những quyền lợi để tiếp nhận các nghiên cứu giáo dục đại học ở Đức:
 • Tuyển sinh đại học nói chung  "Allgemeine Hochschulreife  thường được gọi là General HZB.
 • Tuyển sinh đại học theo chủ đề cụ thể "Facholtundene Hochschulreife", thường được gọi là HZB theo chủ đề cụ thể.
 • Nghiên cứu kết hợp. Nếu bạn đã hoàn thành các nghiên cứu học thuật lên đến 2 năm ở nước ngoài.
 • Không được giáo dục sớm hơn. Khi giáo dục trước đây của bạn không tương đương với trình độ tuyển sinh đại học Đức.
Nếu bạn có bằng cấp đại học nước ngoài không được chấp nhận cho các nghiên cứu học thuật ở Đức.
Thông thường, bạn sẽ phải tham gia khóa học dự bị 1 năm về cơ bản, Stud Studienkolleg , như một sự chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, kỳ thi Feststellungsprüfung Lần để được công nhận. Bạn phải có lệnh tiếng Đức ở cấp độ B1 của CEFR, để có thể tham gia khóa học. 

Nếu bạn có bằng cấp đại học nước ngoài được công nhận cho các nghiên cứu học thuật ở Đức.

Để chứng minh rằng trình độ tuyển sinh đại học nước ngoài của bạn được công nhận ở Đức cho các nghiên cứu học thuật tiếp theo mà bạn đã cung cấp các tài liệu này:
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận nghỉ học ở nước ngoài của bạn.
 • Tuyên bố về sự tương đương của chứng chỉ nước ngoài của bạn với giấy chứng nhận nghỉ học ở Đức.
 • Nhìn chung điểm trung bình của các môn học. Nó phải được lấy bởi văn phòng giáo dục nhà nước Oberschulamt, của thành phố tương ứng mà bạn sẽ theo học.

Trình độ học vấn đại học tổng hợp

Tiếng Đức Abitur ( Allgemeine Hochschulreife ) còn được gọi là trình độ đầu vào giáo dục đại học nói chung, cho phép bạn bắt đầu học tập trong bất kỳ chương trình học tại bất kỳ trường đại học, tổ chức công nhận, đại học khoa học ứng dụng hoặc đại học cụ thể ở Đức.
Bằng cấp đầu vào giáo dục đại học có thể đạt được bằng cách hoàn thành các loại giáo dục / biện pháp này:
 • Các tổ chức giáo dục Truyền giáo Kolleg cung cấp các nghiên cứu toàn thời gian cho các mục đích để có được một trình độ đầu vào giáo dục đại học nói chung.
 • Fachoberschule.
 • Berufsoberschule
 • Vượt qua kỳ thi sơ bộ, Vor Vorüüungung tại Đại học Khoa học Ứng dụng.

Giáo dục Đại học theo độ chuyên môn để học tập tại một trường đại học khoa học ứng dụng “Fachhochschulreife ”

Được biết đến rộng rãi như là Fachabitur, bằng cấp đầu vào giáo dục đại học của Đức này cho phép bạn bắt đầu các nghiên cứu sâu hơn tại Đại học Khoa học Ứng dụng Fachhochschule.
Chứng chỉ này có thể đạt được bằng cách hoàn thành chương trình học kéo dài ít nhất 2 năm, tại một trường dạy nghề của Fachoberschule .

Chủ đề cụ thể giáo dục đại học theo độ chuyên môn “Fachgebundene Hochschulreife ”

Nếu bạn có HZB theo chủ đề cụ thể, bạn sẽ có quyền bắt đầu nghiên cứu học thuật cho một khóa học cụ thể của một tổ chức giáo dục đại học ở Đức.
Bằng cấp đại học chuyên ngành cụ thể thường được nhận bằng cách hoàn thành:
 • Chứng chỉ văn bằng trung cấp. Nó phải được đi kèm với HZB cho trường đại học khoa học ứng dụng và bằng chứng cho kinh nghiệm làm việc trước khi nghiên cứu / đào tạo thực tế. Hoặc, chứng chỉ cho thấy bạn đã đạt tối thiểu 60 tín chỉ ECTS từ Đại học Khoa học Ứng dụng.
 • Môn học cụ thể HZB nhận bởi một trường dạy nghề / kỹ thuật “ Technischen Oberschule ”, trường kinh doanh “ Wirtschaftsoberschule ” hoặc trường dạy nghề cho công tác xã hội “ Berufsoberschule für Sozialwesen ”.
 • HZB theo chủ đề cụ thể như một chuyên gia có trình độ.

Trình độ chuyên môn thu hút sinh viên bắt đầu nghiên cứu giáo dục đại học

Ngay cả khi bạn không có bằng tốt nghiệp rời trường hoặc bằng cấp đầu vào giáo dục đại học khác, vẫn có khả năng bắt đầu học tập ở Đức. Điều này có liên quan nếu bạn đã theo đuổi một công việc trong một ngành nghề cụ thể trong một số năm và có lẽ đã hoàn thành một kỳ thi đào tạo chuyên nghiệp nâng cao.
Các HZB cho phép bạn tham gia các nghiên cứu giáo dục đại học như một chuyên gia có trình độ mà không cần chứng nhận rời trường là:
 • Trình độ đầu vào giáo dục đại học cho sinh viên tốt nghiệp các kỳ thi giáo dục nâng cao hoặc nâng cao.
 • Facholtundener Hochschulzugang dành cho các chuyên gia có trình độ với nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn sau khi hoàn thành khóa đào tạo thực tế.

Trình độ học vấn đại học từ một trường học ở Đức

Điều này tính đến tất cả các chứng nhận nghỉ học được lấy từ các trường Đức hoạt động ở nước ngoài.
Những chứng chỉ này được công nhận như nhau là chứng nhận nghỉ học lấy từ các trường Đức hoạt động ở Đức.

Trình độ học vấn đại học từ một trường châu Âu ở Đức

Điều này tính đến các chứng chỉ có được khi hoàn thành một trường châu Âu ở Đức. Các chứng chỉ này phải được kèm theo Giấy chứng nhận từ Văn phòng công nhận, được gọi là chứng chỉ trung bình điểm Đức tính cho ZVS.
Theo: Nhật Nam

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn