Học Tiếng Đức Cho Người Mới Bắt Đầu1. Học tiếng Đức chủ đề : Các lỗi thường gặp khi học tiếng Đức ( Häufige Fehler ) 


3. Học tiếng Đức chủ đề : Dativ đi với câu hỏi " Wem " (Das fragewort "Wem") 


5. Học tiếng Đức chủ đề : Genitiv (fragewort "wessen", präpositionen, gebrauch) 


7. Học tiếng Đức chủ đề : Futur I (zeitform der zukunft) 

8. Học tiếng Đức chủ đề : Akkusativ (fragewörter "Wen"/"Was") 

9. Học tiếng Đức chủ đề : Perfekt (zeitform der abgeschlossenen gegenwart) 

10. Học tiếng Đức chủ đề : der, die, das - wann verwende ich welche artikel?


 


11. Học tiếng Đức chủ đề : "te ka mo lo" - sätze bilden mit adverbialen bestimmungen