Ngày hội Giáo dục Đại học Đức 2019

ngay-hoi-giao-duc-dai-hoc-duc-2019
Ngày hội Giáo dục Đại học Đức 2019
Cơ hội gặp gỡ và nhận thông tin từ 40 Trường Đại học Đức tại Việt Nam!

Đăng ký tham gia Ngày hội Giáo dục Đại học Đức

Hà Nội


Lúc nào? 

Ngày 07/12/2019, từ 08:30 giờ đến 12:30 giờ.

Ở đâu?
Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh/61 Giảng Võ, Hà Nội.

Thành phố Hồ Chí MinhLúc nào?
Ngày 08/12/2019, từ 14:00 giờ đến 18:30 giờ.

Ở đâu?
Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Tp. Hồ Chí Minh. 

chuong-trinh-hoi-thao-tai-ha-noi
Chương trình hội thảo tại Hà Nội
chuong-trinh-hoi-thao-tai-ho-chi-minh
Chương trình hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh


Những Trường Đại học nào tham gia Ngày hội Giáo dục Đại học Đức?


 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Aachen (Fachhochschule Aachen)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Ansbach (Hochschule Ansbach)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Y tế APOLLON (APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft GmbH)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Kỹ thuật Aschaffenburg (Technische Hochschule Aschaffenburg)
 • Trường Đại học Tổng hợp Augsburg (Universität Augsburg)
 • Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Berlin (Technische Universität Berlin)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Bochum (Hochschule Bochum)
 • Trường Đại học Tổng hợp Bochum (Ruhr-Universität Bochum)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Bremen (Hochschule Bremen)
 • Trường Đại học Tổng hợp Bremen (Universität Bremen)
 • Trường Đại học Tổng hợp Jacobs Bremen (Jacobs University Bremen)
 • Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Cottbus-Senftenberg (BTU Cottbus-Senftenberg)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Kỹ thuật và Kinh tế Dresden (Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden)
 • Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (Technische Universität Dresden)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Esslingen (Hochschule Esslingen)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Châu Âu (University of Applied Sciences Europe)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh tế và Quản lý FOM (FOM Hochschule für Oekonomie & Management)
 • Trường Đại học Tổng hợp Frankfurt/Oder (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder))
 • Trường Đại học Tổng hợp Freiburg (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Furtwangen (Hochschule Furtwangen)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Heilbronn (Hochschule Heilbronn)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Hof (Hochschule Hof)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Jade (Jade Hochschule)
 • Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Kaiserslautern (Technische Universität Kaiserslautern)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Kỹ thuật Lübeck (Technische Hochschule Lübeck)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Magdeburg-Stendal (Hochschule Magdeburg-Stendal)
 • Trường Đại học Tổng hợp Magdeburg (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Công giáo Mainz (Katholische Hochschule Mainz)
 • Trường Đại học Tổng hợp München (Ludwig-Maximilians-Universität München)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Rhein-Waal (Hochschule Rhein-Waal)
 • Trường Đại học Tổng hợp Regensburg (Universität Regensburg)
 • Trường Đại học Tổng hợp Bang Saarland (Universität des Saarlandes)
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Würzburg-Schweinfurt (Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt)
 • Trường Đại học Việt-Đức (Vietnamese German University)
 • Học Đại học tại Bang Bayern (Study in Bavaria)
 • Hiệp hội Chuyên ngành Dạy tiếng Đức (FaDaF-Konsortium)
 • Viện Goethe Việt Nam (Goethe-Institut Vietnam)
 • Viện TestDaF (TestDaF-Institut)

No comments