TIN MỚI

Tài liệu tiếng Đức | German documents | Deutsche Dokumente


Tài liệu tiếng Đức, tổng hợp tài liệu tiếng Đức, tài liệu tiếng Đức A1, tài liệu tiếng Đức A2, tài liệu tiếng Đức B1, tài liệu tiếng Đức B2

Deutsche Dokumente, Zusammenstellung deutscher Dokumente, deutsche Dokumente A1, deutsche Dokumente A2, deutsche Dokumente B1, deutsche Dokumente B2


Ngữ pháp tiếng Đức, tổng hợp ngữ pháp tiếng Đức, ngữ pháp tiếng Đức A1, ngữ pháp tiếng Đức A2, ngữ pháp tiếng Đức B1, ngữ pháp tiếng Đức B2


Deutsche Grammatik, Deutsche Grammatik Synthesizer, Deutsche Grammatik A1, Deutsche Grammatik A2, Deutsche Grammatik B1, Deutsche Grammatik B2

Giới từ tiếng Đức, động từ tiếng Đức
Deutsche Präpositionen, deutsche Verben


🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻


➤ http://bit.ly/2NftMkf          ➤ Wortschatz_Grammatik_B2 neu.pdf

http://bit.ly/32dpFJP          ➤ TỔNG HỢP NGỮ PHÁP.pdf

http://bit.ly/34uOz93         ➤ Telc-deutsch-b1.b2-pflege-handbuch.pdf

http://bit.ly/2NJV7Ka        ➤ Telc-deutsch-b1-zd-ubungstest-160414063427.pdf

http://bit.ly/2Ceq6J7          ➤ TELC-20191104T035326Z-001.zip

http://bit.ly/2qqXfys          ➤ Studio 21 KB Uebung Audio A2-20191105T022333Z-001.zip

http://bit.ly/2JRWBkx       ➤ So gehts zu B2-20191105T021450Z-001.zip

http://bit.ly/2NfnDoa         ➤ Pruefungstraining A2-20191105T021541Z-001.zip

http://bit.ly/2CflPVW        ➤ Praеpositionen.pdf

http://bit.ly/32i6G0C         ➤ Praxisguide_Web.pdf

http://bit.ly/33k9U4T        ➤ Pflegetagebuch.pdf

http://bit.ly/2WLyadH       ➤ Pflegetagebuch-vordruck.pdf

http://bit.ly/33jTRUK        ➤ Pflegekurs.pdf

http://bit.ly/33ikvNN         ➤ Ngữ pháp c1.pdf

http://bit.ly/2qlawZy          ➤ Ngữ pháp b2.pdf

http://bit.ly/33jME7b         ➤ Ngữ pháp b1.pdf

http://bit.ly/2WHpQf4       ➤ Ngữ pháp a2.pdf

http://bit.ly/34yOj90          ➤ Ngữ pháp a1.pdf

http://bit.ly/33oCrqk          ➤ Mit Erfolg zu Telc B2-20191105T021303Z-001.zip

http://bit.ly/2WKEKBx      ➤ Langenscheidt Grammatik Intensivtrainer A2.pdf

http://bit.ly/34Cf90l           ➤ Grammatik-A1-B1.pdf

http://bit.ly/2WKapCR      ➤ Grammatik_in_Bildern_PONS.pdf\

http://bit.ly/2pyb5PR         ➤ Goethe-Zertifikat_B1_Wortliste.pdf

http://bit.ly/2NDd79c         ➤ Giới từ chỉ dùng với cách 3 và 4.docx

http://bit.ly/2POIlwW        ➤ Gesamtverzeichnis_Pflege.pdf

http://bit.ly/2WKKyuP       ➤ FS53b51e1677f59.pdf

http://bit.ly/2NFB9Au        ➤ Lịch tiếng Đức

http://bit.ly/2rf8ZVp          ➤ Học tiếng Đức theo cách dễ hiểu

http://bit.ly/2CaiA23          ➤ Động từ đi với giới từ .pdf

http://bit.ly/34ooVTA        ➤ Đề thi viết B2.1_de65f9ded051869751c231037fce20d7.pdf

http://bit.ly/2NidIyk           ➤ BMG_Ratgeber_Pflege.pdf

http://bit.ly/2NEZpTq        ➤ Aspekte B1+.7z

http://bit.ly/2reFW4m        ➤ A1_SD1_Wortliste_02.pdf

http://bit.ly/2WHAGBM    ➤ 2001 Most Useful German Words.pdf

http://bit.ly/32j7RNp         ➤ 250 Verben mit Präpositionen.docx

http://bit.ly/32jKQJY         ➤ 6 giới từ đi với cách 4 Akkusativ.docx

http://bit.ly/2NjTAeQ        ➤ Ngu-phap-tieng-duc-deutsche-grammatik-b2.pdf


Tài liệu tiếng Đức
Tài liệu tiếng ĐứcKhông có nhận xét nào